Prima Pagina

Proiecte de reamenajare şi modernizare a oficiilor consulare

Proiecte finanţate din Fondul pentru Securitate Interna (FSI)

 • Scopul acestor proiecte este continuarea lucrărilor de reamenajare şi modernizare a oficiilor consulare ale României, completarea şi modernizarea sistemelor specifice şi a infrastructurii IT&C, actualizarea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV.
   
 • Aceste proiecte sunt finanţate din Fondul pentru Securitate Interna (FSI), componenta a Noului Cadru Financiar 2014-2020 şi au drept obiectiv principal continuarea implementării acquis-ului comunitar în domeniul vizelor.
   
 • Valoarea totală alocata proiectelor MAE finanţate din Fondul pentru Securitate Interna (FSI) pentru intreaga perioada 2014-2020 este de  18.331.332 euro, din care:  10.998.800 euro finantare externa si  7.332.532 euro contributie de la bugetul de stat.
   
 • Proiectele MAE  finantate din FSI, care se vor derula in perioada 2015 – 2016, sunt in valoare totală de 3.267.620,00 euro (1.885.572,00 euro finanţare externă si 1.382.048,00 euro contributie de la bugetul de stat).
   
 • Fişe proiecte ce vor fi implementate în 2016:
 1. Proiect: ”Actualizarea echipamentelor şi soluţiilor IT&C existente, în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare ai Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV”
   
 2. Proiect: ”Modernizarea oficiilor consulare ale României - Reamenajarea sediului Consulatului General Cape Town”
   
 3. Proiect: ”Modernizarea oficiilor consulare ale României - Reamenajarea sediului sectiei consulare Pretoria”
  ​​

Finalizarea proiectului de reamenajare a sediului secţiei consulare Pretoria


 

 • Buget MAE 2016, alocat pentru proiecte din fonduri externe nerambursabile
 1. Sinteza Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare – Anexa 3 / Formular 20
   
 2. Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare – Anexa 3 / Formular 21
   

Proiecte finanţate din Fondul Frontierelor Externe (FFE)

 • Proiectele finanţate din Fondul Frontierelor Externe au avut ca scop reamenajarea şi modernizarea oficiilor consulare ale României, completarea şi modernizarea sistemelor specifice şi a infrastructurii IT&C, actualizarea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV.
   
 • Valoarea totală a proiectelor MAE implementate cu finanțare din FFE este de 8.885.997 euro (6.169.130 euro finanțare externa si 2.716.867 euro contribuție de la bugetul de stat).
   
 • Proiectele au fost implementate in perioada de aplicabilitate a Fondul Frontierelor Externe, respectiv 2010 – 2015.