România în NATO

Exercitarea rolului de Ambasadă Punct de Contact NATO

 

 Ambasadă Punct de Contact NATO în R. Azerbaidjan

Ambasada României la Baku exercită, în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016, mandatul de Ambasadă Punct de contact NATO în Azerbaidjan (Contact Point Embassy - CPE). Este cel de-al patrulea mandat succesiv pentru România în această ţară, în continuarea celor exercitate în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010, 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012, 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2014.

Pe parcursul celui de-al patrulea mandat, România doreşte să contribuie la continuarea şi dezvoltarea cooperării politico-militare a Alianţei Nord-Atlantice cu Azerbaidjan. De asemenea, România asigură, prin activităţi de diplomaţie publică, facilitarea cunoaşterii rolului şi politicilor NATO de către publicul azer.

Exercitarea mandatului de CPE face parte dintre acţiunile pe care România le derulează în vederea consolidării relaţiei cu statele partenere NATO. România apreciază în mod deosebit cooperarea Azerbaidjanului cu NATO şi rolul activ al acestui stat în cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC).

Prestaţia României în calitate de stat deţinător al rolului de CPE NATO la Baku este apreciată atât la nivelul Alianţei, cât şi al autorităţilor azere. Aceste aprecieri au jucat un rol important în decizia de reînnoire, pentru o perioadă de încă doi ani, a mandatului deţinut de Ambasada României la Baku.

 

 Ambasadă Punct de Contact NATO în Georgia

Ambasada României la Tbilisi exercită, începând cu 1 ianuarie 2013, mandatul de Ambasadă Punct de Contact NATO (CPE) în Georgia. În luarea deciziei Aliate de a încredinţa României, pentru a doua oară consecutiv, rolul de punct de contact la Tbilisi s-a avut în vedere contribuţia ţării noastre la dezvoltarea relaţiilor NATO cu statele partenere, dar şi nivelul relaţiilor bilaterale româno-georgiene.

În această calitate, România continuă să sprijine eforturile Georgiei de integrare euro-atlantică, cooperând cu autorităţile georgiene şi cu alte state membre ale Noului Grup de Prieteni ai Georgiei în vederea consolidării progreselor înregistrate şi fructificării rezultatelor cooperării practice dintre NATO şi Georgia, în spiritul Deciziei Summit-ului de la Bucureşti  (aprilie 2008)

Totodată, cooperarea României cu oficialii şi instituţiile statului georgian vizează avansarea reformelor democratice prevăzute în Programul Naţional Anual/ANP 2015, sprijin pentru implementarea Pachetului Substanţial de Măsuri NATO-Georgia, adoptat la Summit-ul NATO din Marea Britanie (septembrie 2014) şi creşterea nivelului de cunoaştere al opiniei publice din Georgia privind relaţiile NATO-Georgia. Suntem conştienţi de rata substanţială a sprijinului public pentru integrarea euro-atlantică, precum şi de existenta în Georgia a unei societăţi civile bine informate şi motivate. Consolidarea acestei realităţi constituie un obiectiv al acţiunilor României pe durata mandatului CPE. 

Ambasada României în Georgia va continua să contribuie la coerenţa activităţilor de diplomaţie publică organizate în cooperare cu Biroul de Legătură NATO la Tibilisi, Divizia NATO pentru Diplomaţie Publică şi cu reprezentanţii societății civile pe subiecte de interes comun pentru Georgia şi NATO.

 ianuarie 2016