Prima Pagina

Pronunţarea Ordonanţei CJUE în Cauza C-600/13, Intelcom Service Ltd

Tip: 
Ştire
Data: 
27.05.2014

În data de 30 aprilie 2014, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat o ordonanţa prin care a declarat în mod vădit inadmisibilă cererea de pronunţare a unei decizii preliminare în cauza C-600/13, Intelcom Service Ltd, formulată în temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Instanţa UE a considerat că răspunsul la întrebările adresate nu prezintă relevanţă pentru soluţionarea litigiului pe care trebuie să îl soluţioneze instanţa de trimitere.

Cererea de decizie preliminară adresată de o instanţă din Italia a avut ca obiect trei întrebări ce priveau interpretarea art. 34, 35, 37, 56 şi 60 din TFUE şi a Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.

Instanţa italiană a solicitat, în esenţă, CJUE să se pronunţe cu privire la compatibilitatea cu dreptul UE a unei măsuri legislative naţionale prin care nu este permisă înscrierea în Registrul de carte funciară a contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile situate în Italia, care nu au fost încheiate în formă autentică.

Guvernul României a transmis, alături de alte 10 state membre UE şi de Comisia Europeană, observaţii scrise în această cauză. În respectivele observaţii, a argumentat, în principal, în sensul inadmisibilităţii integrale a cererii.

Soluţia pronunţată de CJUE este în linia susţinerilor Guvernului României din observaţiile scrise.

 

Centrul de presă