Agentul guvernamental pentru CJUE

Armonizare legislativă

 

  • Elemente generale:

În exercitarea funcţiei MAE de coordonare în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, Direcţia Armonizare Legislativă (DAL) este structura specializată în realizarea atribuţiilor principale prevăzute la art.2 alin.(1), punctele 30, 34, 35, 38, 39, 40 din  Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit art.121 alin. (4) din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, această structură cu atribuţii în ceea ce priveşte armonizarea legislativă este subordonată Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat, direct subordonat ministrului afacerilor externe.

Principalul obiectiv al DAL îl constituie asigurarea compatibilităţii legislaţiei române cu legislaţia europeană, contribuind astfel la crearea unui cadru legislativ modern şi coerent, şi la respectarea obligaţiilor care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.

 

  • Sediul materiei
  1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 884 din 22 decembrie 2012 şi aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171, din 29 martie 2013 (OUG nr. 96/2012);
     
  2. Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 15 ianuarie 2013 (HG nr. 8/2013)

 

Centrul de presă

Conectat la M@E