Armonizare legislativă

Asigurarea cadrului de aplicare directă a regulamentelor şi deciziilor UE

Spre deosebire de directivele europene, care necesită adoptarea unui act naţional de transpunere, regulamentele şi deciziile UE sunt acte legislative europene direct aplicabile.

Astfel, regulamentul UE este actul juridic european[1] cu aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale şi direct aplicabil în toate statele membre; totodată, decizia[2] este obligatorie în toate elementele sale, iar în cazul în care se indică destinatarii, aceasta este obligatorie numai pentru aceştia.

Cu toate acestea, uneori poate fi necesar ca, la nivel naţional, statele membre să adopte unele măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a regulamentelor UE, mai ales privind reglementarea unor aspectelor care ţin de ordinea juridică internă (desemnarea de autorităţi competente, impunerea de sancţiuni, etc)

Astfel, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările europene, DAL avizează, în mod obligatoriu, şi aceste proiecte de acte normative care urmăresc crearea cadrului juridic necesar aplicării regulamentelor UE ori care prezintă relevanţă sub aspectul dreptului european.

Totodată, DAL, după caz, coordonează lucrările grupurilor de lucru inter-ministeriale constituite în vederea creării cadrului juridic necesar aplicării regulamentelor şi deciziilor europene.

 

[1] potrivit art. 288 din TFUE, para 2 (ex-articolul 249 TCE, alineatul 2)

[2] potrivit art. 288 din TFUE, para 4 (ex-articolul 249 TCE, alineatul 4)