Securitate cibernetică

Rolul MAE în domeniul securităţii cibernetice pe plan naţional

În calitate de componentă a SNSC şi de membru permanent în cadrul COSC şi GST, Ministerul Afacerilor Externe reprezintă o interfaţă de comunicare între reprezentanţele diplomatice şi consulare ale României din Serviciul extern şi autorităţile şi instituţiile naţionale cu responsabilităţi în domeniu, în derularea procesului de asigurare a securităţii cibernetice la nivel naţional. Potrivit atribuţiilor care revin pe segmentul de politică externă, MAE are rolul de a asigura dialogul între reprezentanţele diplomatice şi consulare ale României din Serviciul extern cu instituţiile abilitate din statele de reşedinţă şi de a transmite operativ informaţiile relevante către instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniu.

În acest sens, în cadrul MAE a fost creat Biroul de Securitate Cibernetică/BSC care asigură, pe lângă coordonarea, la nivel politic, a problematicii securității cibernetice în relația cu celelalte instituții naționale și internaționale, și suportul tehnic necesar implementării politicilor de securitate cibernetică în cadrul ministerului.

Prin colaborarea MAE cu Centrul Național Cyberint se asigură gestionarea alertelor semnalate prin intermediul Sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, care asigură securitatea sistemelor informatice ale MAE.

Un rol important care revine BSC se referă la  dezvoltarea culturii de securitate și promovarea principiilor și modelelor de securitate cibernetică în rândul personalului MAE prin educație continuă,  testarea şi inspectarea mediului de lucru în scopul verificării  modului în care sunt  respectate  normele de securitate.

MAE asigură informarea autorităţilor şi instituţiilor naţionale asupra elementelor de interes în ce priveşte schimbul de experienţă şi de bune practici privind mecanismele naţionale de securitate cibernetică din alte state şi/sau la nivel UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, ONU valorificând astfel componenţa eterogenă a unor diferite formate de discuţii.

Astfel, MAE se implică în sprijinirea şi promovarea obiectivelor care se referă la problematica securităţii cibernetice prin următoarele tipuri de acţiuni:

  • promovarea problematicii securităţii cibernetice;
  • sprijinirea proiectelor desfăşurate la nivelul UE, NATO, ONU şi OSCE în domeniul securităţii cibernetice în vederea asigurării unui spaţiu sigur care să fie protejat împotriva atacurilor şi ameninţărilor cibernetice;
  • sprijinirea îndeplinirii obiectivelor securităţii cibernetice naţionale în cooperare cu autorităţi şi structuri guvernamentale cu atribuţii specifice în domeniu;
  • elaborarea mandatului de reprezentare a României la reuniunile din domeniul securităţii cibernetice;
  • informarea autorităţilor şi instituţiilor naţionale cu responsabilităţi în domeniu cu privire la semnalările transmise de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale României din Serviciul extern care pot reprezenta ameninţări sau vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale;
  • participarea în diferite formate de lucru cu caracter regulat sau ocazional, în funcţie de dimensiunea avută în vedere: securitate cibernetică, apărare cibernetică, securitatea reţelelor şi informaţiei, etc;
  • implicare în susţinerea proiectelor naţionale care au ca obiect infrastructuri cibernetice critice.

 

Activitatea MAE în domeniul securității cibernetice la nivel internațional

La nivelul palierului politic, MAE / BSC asigură relaționarea cu misiunile diplomatice şi consulare ale României și instituţiile naţionale cu responsabilităţi în domeniul securităţii cibernetice,  sprijină proiectele desfăşurate la nivelul UE, NATO, OSCE, ONU – GGE, Consiliul Europei şi la nivelul altor iniţiative internaţionale (GFCE, Paris Call etc.) în domeniul securităţii cibernetice, promovează interesele naţionale de securitate cibernetică în formatele de cooperare internaţională la care România este parte şi susţine dezvoltarea cooperării la nivel internaţional pentru îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în cazul unor atacuri cibernetice majore.

De asemenea, MAE asigură începând cu 2019, reprezentarea României în cadrul noului Grup de Experţi Guvernamentali pentru securitate cibernetică la nivelul ONU (United Nations Group of Governmental Experts/UNGGE).

iulie 2019