Prima Pagina

Procedura de acreditare a observatorilor externi

În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile art.3 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr. 16 pe 2014 privind procedura de acreditare la alegerile pentru Preşedintele României, acreditarea observatorilor externi se realizează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).


PROCEDURA DE ACREDITARE

Documentele necesare acreditării sunt:

Membrii organizaţiilor/instituţiilor internaţionale:

  • Scrisoare de acreditare din partea organizaţiei internaţionale sau europene, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei. Solicitarea de acreditare va confirma faptul că reprezentantul organizaţiei este mandatat ca observator pe perioada alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura preşedintelui organizaţiei, data şi ştampila.  Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".

 

  • Copie după legitimaţia de membru al organizaţiei internaţionale;
  • Copie după paşaport sau copie după buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_organizaţie; (notă: solicitările fără fotografie nu vor fi considerate complete);
  • Formular de acreditare completat, scanat şi în format word.

 

Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.obs@mae.ro sau la numărul de fax +40.21.319.23.67.

Termenul final pentru transmiterea solicitărilor însoţite de documentaţia completă pentru obţinerea acreditării pentru cel de-al doilea tur de scrutin este luni, 10 noiembrie, ora 17.00, ora României.

NOTĂ: Acreditarea observatorilor externi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 pe lângă toate birourile electorale se efectuează de către AEP. 

IMPORTANT! Legitimațiile  de acreditare permit accesul  observatorilor externi atât la primul tur de scrutin, cât şi la al doilea tur de scrutin, în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare. (Pentru detalii a se vedea Hotărârea AEP nr. 16/2014 - http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2014/09/adeverinte.pdf).

Legitimaţiile de acreditare se pot ridica de către persoanele acreditate de la sediul AEP. În situația în care observatorii externi nu se pot deplasa la sediul AEP, sunt rugați să contacteze AEP, în timp util, telefonic sau prin e-mail, în vederea identificării unei modalități alternative pentru intrarea în posesia legitimațiilor de acreditare.

Datele de contact ale AEP sunt:

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei (DDOCE) din cadrul MAE, la tel. tel. +40.21.431.11.92, +40.21.431.11.05, e-mail: acreditare.obs@mae.ro.


Conform art. 47 din Legea nr. 370/2004:

(9) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

(10) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.