Prima Pagina

Acreditarea reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

Tip: 
Informare de presă
Data: 
23.10.2014

Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate informează că acreditarea reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru Preşedintele României din 2014 se va face în baza procedurii aprobate de Biroul Electoral Central prin Decizia nr. 8 din 11 septembrie 2014 (care poate fi consultată la următorul link: http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/09/Decizia-nr.8.pdf ).

Astfel, acreditarea reprezentanţilor mass-media care doresc să asiste la operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de votare din străinătate se va face de către Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

În vederea acreditării, instituţiile mass-media vor solicita, în prealabil, Autorităţii Electorale Permanente eliberarea unei Adeverinţe care atestă că instituţia mass-media respectivă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 47 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

După obţinerea Adeverinţei, instituţiile mass-media care doresc acreditarea pe lângă Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate, vor depune următoarele documente:
 

  • Cerere de acreditare a reprezentanţilor interni ai instituţiei mass-media la alegerile pentru preşedintele României din 2014, (vezi model anexat), completată şi semnată de conducerea instituţiei mass-media;
  • declaraţiile de neapartenenţă politică ale reprezentanţilor mass-media propuşi spre acreditare (vezi model anexat);
  • adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă care atestă că instituţia mass-media respectivă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 47 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • copie a cererii de eliberare a Adeverinţei de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Notă: Potrivit art. 2 alin (3) al Deciziei nr. 8 a Biroului Electoral Central, cererile de acreditare formulate de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presa AGERPRES nu vor fi însoţite de declaraţia de neapartenenţă politică.

Solicitările pentru acreditare vor fi trimise prin e-mail la adresa be48strainatate@bec2014.ro  sau prin fax  la:  021. 431.12.49. De asemenea, documentele necesare acreditării pot fi depuse şi la sediul Biroului electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate ( Aleea Alexandru nr. 31, clădirea Eminescu, Sector 1- Bucureşti).

Notă: În vederea procesării cât mai rapide a solicitărilor de acreditare vă rugăm să transmiteţi tabelul cu datele (nume şi prenume, numărul şi seria actului de identitate) reprezentanţilor mass-media propuşi spre acreditare şi într-un document editabil (MS Office Word).

 

Termenul până la care se pot trimite solicitări de acreditare este cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate. În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin la alegerile pentru Preşedintele României din 2014, acreditările emise pentru primul tur de scrutin rămân valabile.
 

IMPORTANT!!

Acreditările vor putea fi ridicate de la sediul Biroului electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate de către un reprezentant împuternicit în acest sens de instituţia mass-media care a solicitat acreditarea. Programul de eliberare a adeverinţelor este de luni până vineri între orele 10.00 si 16.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate:

Telefon: 021. 431.17.45 / fax:021. 431.12.49
E-mail: be48strainatate@bec2014.ro
www.mae.ro/prezidentiale-2014

Notă: Pentru informaţii privind obţinerea Adeverinţei de la Autoritatea Electorală Permanentă accesaţi pagina de web a acestei instituţii www.roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă
Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084
Telefon: (021)310.08.24
E-mail:
office.sg@roaep.ro; office@roaep.ro