Prima Pagina

Informații utile pentru reprezentanţii mass-media acreditaţí la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

Tip: 
Informare de presă
Data: 
31.10.2014

Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate reaminteşte că accesul reprezentanţilor interni şi externi ai mass-media în data de 2 noiembrie 2014, atât în sediul Biroului, cât şi în secţiile de votare din străinătate organizate la alegerile pentru Preşedintele României din 2014 se va face în baza acreditărilor emise de Biroul electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate, respectiv Autoritatea Electorală Permanentă.

Informarea opiniei publice privind prezenţa la vot la secţiile de votare din străinătate se realizează de către Biroul Electoral Central (BEC), la intervalele orare stabilite, potrivit Deciziei nr 51/2014 a BEC.

Conform art. 47 alin (9) şi (10) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.

Potrivit art. 2 al Deciziei 70/2014 a Biroului Electoral Central, persoanele acreditate prevăzute la art. 47 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi vor desfăşura activitate în birourile electorale ale secţiilor de votare, potrivit art. 47 alin (9) şi (10), au posibilitatea de a prelua imagini şi/sau sunet, numai cu aprobarea biroului electoral al secţiei de votare şi în măsura în care nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului electoral. 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin la alegerile pentru Preşedintele României din 2014, acreditările emise pentru primul tur de scrutin rămân valabile.