Prima Pagina

Ordonanţa de radiere de pe rolul CJUE a cauzei C-406/13

Tip: 
Ştire
Data: 
25.11.2014

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a comunicat astăzi, 25 noiembrie 2014, Agentului Guvernamental pentru CJUE ordonanţa de radiere de pe rolul său a cauzei C-406/13 Comisia Europeană împotriva României. Cauza avea ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale.

Curtea a dispus radierea cauzei după primirea, la data de 17 octombrie 2014, a cererii de desistare a Comisiei Europeană, formulată ca urmare a adoptării şi notificării de România a Legii nr. 127/2014 de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004.

Acţiunea în cauza C-406/13 a fost introdusă la Curte de Comisia Europeană împotriva României la 2 august 2013. Prin aceasta, Comisia a invocat lipsa transpunerii complete a unor prevederi din Directiva 2009/73/CE şi a solicitat Curţii să impună României sancţiuni pecuniare de 30.228,48 de Euro pentru fiecare zi de întârziere de la pronunţarea hotărârii CJUE şi până la transpunerea completă a directivei.

Pe lângă demersurile de reprezentare a statului român în acţiunea înaintea Curţii realizate de Agentul Guvernamental pentru CJUE, pe tot parcursul procedurii, autorităţile române au menţinut un dialog constant cu Comisia Europeană în vederea soluţionării aspectelor de transpunere reclamate de instituţia UE şi închiderii cazului cu evitarea impunerii de potenţiale sancţiuni pecuniare României.

Anterior acestei ordonanţe, la 6 noiembrie 2014, Curtea a comunicat radierea de pe rolul său a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor formulată de Comisia Europeană împotriva României, în cauza C-405/13 care vizează neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice.

De la data aderării şi până în prezent, România nu a suferit nicio condamnare în faţa CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru.

 

Centrul de presă