Prima Pagina

Ordonanţa CJUE în cauza C-304/13, APIA Timiş

Tip: 
Ştire
Data: 
08.12.2014

În data de 4 decembrie 2014, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunţat în cauza C-304/13, APIA Timiş, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), de Curtea de Apel Timişoara, privind interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori[1].

Curtea de Apel Timişoara a solicitat CJUE, în esenţă, să se pronunţe cu privire la compatibilitatea cu dreptul UE a unei prevederi naţionale cu caracter normativ prin care se instituie o condiţie suplimentară pentru acordarea primelor către agricultor ca acesta să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, la data solicitării primei, neincluse în Regulament.

Guvernul României a transmis, alături de Grecia şi de Comisia Europeană, observaţii scrise în această cauză. În respectivele observaţii, a argumentat, în principal, în sensul incompatibilităţii instituirii unilaterale de către un stat membru, fără autorizarea Comisiei, a unei condiţii precum cea din litigiul principal, şi anume de a nu avea obligaţii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, la data solicitării primei.

Instanţa UE a considerat că răspunsul la întrebarea adresată poate fi în mod clar dedus din jurisprudenţă sau nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile.

Aceasta a stabilit că articolul 143c din Regulamentul nr. 1782/2003 şi articolul 132 din Regulamentul nr. 73/2009[2] trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale care exclude de la beneficiul ajutorului naţional complementar producătorii care, la data depunerii cererii lor de ajutor, au datorii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, în măsura în care nicio condiţie privind inexistenţa unor astfel de datorii nu a făcut obiectul unei autorizări prealabile a Comisiei Europene. 

Soluţia pronunţată de CJUE este în linia susţinerilor Guvernului României din observaţiile scrise.

 

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 1782 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de amendare a Regulamentelor (CEE) Nr. 2019/93, (CE) Nr. 1452/2001, (CE) Nr. 1453/2001, (CE) Nr. 1454/2001, (CE) Nr. 1868/94, (CE) Nr. 1251/1999, (CE) Nr. 1254/1999, (CE) Nr. 1673/2000, (CEE) Nr. 2358/71 şi (CE) Nr. 2529/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, P. 1 - 69, denumit în continuare „Regulamentul nr. 1782/2003”.

[2] Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

 

Centrul de presă