Viza română

XVI. Întrebări frecvente

 

Care este obiectul de activitate al Centrului Naţional de Vize (CNV)?

Centrul Naţional de Vize este structura special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică centrală, potrivit competenţelor stabilite prin lege, şi este punct central de acces la Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele.

Centrul Naţional de Vize gestionează solicitările de vize din partea cetăţenilor străini care doresc să călătorească în România. Astfel, printre altele, CNV decide asupra eliberării vizelor de intrare în România, conform competenţelor stabilite prin legislaţia specială.

Centrul Naţional de Vize NU gestionează acordarea de vize pentru cetăţenii români care au nevoie de vize pentru a călători în alte state. În acest scop, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze misiunile diplomatice ale statelor în care doresc să călătorească.

 

Pot să obţin o invitaţie din partea Centrului Naţional de Vize (CNV)?

Centrul Naţional de Vize NU eliberează şi NU formulează documente pentru invitarea străinilor pe teritoriul României. Invitaţiile de care aveţi nevoie pentru a obţine vize române, le puteţi obţine DOAR cu sprijinul persoanelor / instituţiilor care vă invită în România.

 

Mă poate ajuta Centrul Naţional de Vize să obţin o programare la o misiune diplomatică / un oficiu consular al României, pentru a îmi depune cererea de viză?

Centrul Naţional de Vize NU efectuează programări pentru depunerea cererilor de vize. Pentru obţinerea unei programări, aveţi posibilitatea fie de a utiliza portalul electronic eViza , fie de a contacta în mod direct misiunea diplomatică/oficiul consular la care veţi formula solicitarea de viză. Progarmările se efectuează în funcţie de programul de lucru al fiecărei misiuni diplomatice / fiecărui oficiul consular. Datele de contact ale misiunilor diplomatice / oficiilor consulare ale României, pot fi consultate AICI: http://www.mae.ro/romanian-missions.

 

Unde pot să depun scrisoarea de garanţie care vine în sprijinul unei solicitări de viză în scop de afaceri?

- Scrisoarea de garanţie trebuie depusă în 2 exemplare originale, la următoarea adresă:

Serviciul Legalizări din cadrul Departamentului Consular

Aleea Alexandru, nr. 24, Sector 1, Bucureşti

Program de lucru: Luni, Marţi, Joi, Vineri: 10:00 – 12:00 şi 13:00 - 15:00

      Miercuri: 10:00 – 12:00 şi 14:00 – 17:00

Scrisoarea de garanţie va fi redactată în atenţia Centrului Naţional de Vize.

Un exemplar al scrisorii de garanţie va rămâne la depunere, iar cel de-al doilea exemplar îl veţi ridica pe loc, după înregistrare.

 

Pot să călătoresc în România fără viză, dacă deţin o viză eliberată de un stat membru Schengen?

Posesorii de vize Schengen cu două sau multiple călătorii, vize naţionale sau permise de şedere eliberate de state Schengen nu au nevoie de viza română pentru intrarea, tranzitul sau șederea pe teritoriul României pentru 90 de zile, în oricare 180 de zile.

Astfel, puteţi călători în România fără viză doar dacă deţineţi o viză Schengen valabilă, cu cel puţin două intrări.

ATENŢIE! Valabilitatea, dreptul de şedere şi numărul de intrări conferite prin viza Schengen pe care o deţineţi, trebuie să nu fi fost consumate intagral! Totodată, trebuie să aveţi în vedere că dreptul de şedere în România va fi egal cu dreptul de şedere conferit prin viza Schengen (exemplu: dacă deţineţi o viză Schengen cu drept de şedere de 10 zile, în România veţi putea rămâne doar 10 zile).

 

Cum pot să obțin drept de ședere pe termen lung în România, ca cetățean al unui stat nonUE/SEE, cu drept de sedere valabil în România?

Pentru informaţii în acest sens, puteţi consulta pagina web a Inspectoratului General pentru Imigrări:

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sedere-pe-termen-lung-in-Romania/79

 

Dacă voi contacta Centrul Naţional de Vize după ce mi-am depus solicitarea de viză, pot să aflu dacă viza îmi va fi eliberată?

Informaţii cu privire la decizia privind eliberarea vizei, pot fi obţinute doar după ce solicitarea dumneavoastră este examinată. Prin urmare, se recomandă menţinerea legăturii cu misiunea diplomatică / oficiul consular la care aţi depuse cererea de viză. În cazul în care utilizaţi portalul electronic eViza pentru a depune cererea de viză, veţi avea posibilitatea consultării online a stadiului cererii dumneavoastră.

 

Dacă în statul în care mă aflu, România nu este reprezentată printr-o misiune diplomatică, unde îmi depun solicitarea de viză?

Contactaţi misiunea diplomatică a României acreditată pentru statul în care vă aflaţi, sau o misiune diplomatică / un oficiu consular care se află în proximitatea statului dumneavoastră.

 

În cât timp îmi este eliberată viza?

Este recomandabil ca cererile de vize de scurtă şedere să fie depuse cu cel puţin 2 săptămâni anterior momentului planificat al călătoriei.  Este recomandabil ca cererile de vize de lungă şedere să fie depuse cu cel puţin 45 de zile anterior momentului planificat al călătoriei. Eliberarea vizelor în cazul cererilor depuse într-o perioadă foarte scurtă înainte de momentul planificat al călătoriei, NU poate fi garantată.​

 

Pot să călătoresc în România fără viză, dacă deţin o viză eliberată de Bulgaria, Cipru sau Croația?

DA, numai în condițiile Deciziei nr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE.

Textul Deciziei nr. 565/2014 poate fi consultat aici:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/Vize/celex-32014d0565-ro-txt.pdf

Atenţie! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele respective, trebuie să nu fi fost epuizate.

Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele deţinute.

Spre informare! În anexele nr.1-3 la Decizia nr.565/2014 puteți consulta listele documentelor eliberate de Bulgaria, Cipru și Croația în baza cărora se poate trece frontiera de stat a României, în aplicarea Deciziei nr.565/2014.

Totodată, se va avea în vedere faptul că intrarea pe teritoriul României este permisă doar persoanelor care întrunesc toate condițiile de intrare, potrivit legislației naționale în vigoare.

Pentru mai multe informații privind condițiile de intrare pe teritoriul României puteți accesa  http://www.mae.ro/node/30291.

 

Ce documente justificative trebuie să prezint când formulez o solicitare de viză?

În funcție de tipul de viză pentru care optați, puteți consulta lista documentelor justificative, accesând http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments.