Evenimente 2014

Forumul Anual SUERD – 2014

 

În perioada 26-27 iunie 2014, la Viena, Comisia Europeană, Guvernul Austriei şi Primăria oraşului Viena au organizat cea de-a treia ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Principalul eveniment politic al SUERD, Forumul a reunit 1000 de participanţi, reprezentând guvernele celor 14 state din regiunea Dunării, instituţii europene (Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor), parlamentari, precum şi reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor dunărene, mediului academic şi de afaceri şi exponenţi ai societăţii civile şi sectorului asociativ.

Forumul s-a desfăşurat sub titlul „We grow together – together we grow – Empowered for a prosperous and inclusive Danube Region” şi a avut ca tematică generală revizuirea sistemului de guvernanţă a Strategiei Dunării şi creşterea competitivităţii în regiune, incluziunea socială fiind privită ca o precondiţie pentru asigurarea prosperităţii.

Agenda evenimentului a cuprins patru sesiuni plenare (Danube Potentials: Mind the Gap; Danube Challenges: Invest in People; Danube Cosmos: Inspired by Diversity; Danube Prospects: Facilitate New Governance) şi trei secţiuni de activităţi paralele, grupate sub genericul Danube Cosmos: Ready for Action. Danube Cosmos a reprezentat o inovaţie în structura Forumului, reunind diverse tipuri de activităţi interactive, inclusiv workshop-uri, acţiuni de networking şi match-making, precum şi dezbateri tematice, care au constituit un bun prilej pentru schimburi de idei între participanţi şi factorii politici implicaţi.

Sesiunile plenare au vizat subiecte precum diminuarea efectelor negative ale crizei financiare şi redresarea accelerată a economiei în regiunea Dunării, educaţia şi formarea profesională ca elemente esenţiale pentru stimularea inovaţiei şi creativităţii, prezentarea rapoartelor privind guvernanţa ale Comisiei Europene şi ale reuniunii informale a miniştrilor, la final fiind susţinută o dezbatere asupra acţiunilor de perspectivă ale SUERD.

Formatul manifestării a menţinut tradiţia instituită de România prin Forumul SUERD de la Bucureşti din 2013 privind organizarea reuniunii informale a miniştrilor de externe dunăreni în marja Forumului Anual. În acest context, în 2014, reuniunea miniştrilor de externe a fost organizată după sesiunea oficială de deschidere, respectiv la 26 iunie, la sediul Ministerului federal austriac pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe. Cu acest prilej, a fost adoptată o declaraţie a miniştrilor afacerilor externe.

În marja Forumului Anual au avut loc mai multe evenimente conexe, cum ar fi: Reuniunea anuală a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), în cadrul căreia au fost prezentate evoluțiile în coagularea Platformei Urbane; Participation Day – manifestare complexă dedicată societăţii civile şi autorităţilor locale, deschisă și participării parlamentarilor din statele dunărene; reuniunea la nivel înalt Industry meets Policy, care a beneficiat de participarea comisarului Hahn; reuniunea la nivel înalt privind sprijinul ştiinţific oferit Strategiei Dunării, organizată de Centul Comun de Cercetare al UE de la Bruxelles (JRC); întâlniri de lucru ale Strategiei Dunării (reuniuni ale Coordonatorilor Naţionali şi de Arii Prioritare cu comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn, respectiv ale Grupului Director pentru Aria Prioritară 3 – Cultură, turism şi contacte între oameni), precum şi o serie de evenimente organizate de Fundaţia „Academician Nicolae Cajal” la sediul Institutului Cultural Român de la Viena în seara de 27 iunie.

De asemenea, în contextul mai larg al Forumului s-a desfăşurat şi evenimentul „Danube Limes Day”, organizat de 9 asociaţii culturale din state SUERD, în cadrul unui proiect regional comun de promovare a moştenirii culturale romane din lungul Dunării. Proiectul – ilustrat și printr-un stand în cadrul Danube Cosmos - s-a concretizat într-o conferință internațională la Institutul de Istorie al Universității din Viena, în zilele de 27 și 28 iunie, cu participare românească de specialitate și, pe 28 iunie, cu participarea Coordonatorului național SUERD.

 

Program

Comunicate

Galerie foto

Raportul Forumului Anual