Centrul de presă

Participarea ministrului Bogdan Aurescu la conferinţa privind „Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, responsabilitatea noastră comună”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
26.03.2015

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat joi, 26 martie 2015, la Bruxelles, la Conferinţa la nivel înalt cu tema „Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, responsabilitatea noastră comună”, organizată de Preşedinţia belgiană a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei.

În discursul său, Bogdan Aurescu a apreciat utilitatea organizării unei Conferințe dedicate punerii în aplicare, la nivel naţional, a Convenţiei şi executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, aspecte esenţiale pentru o reformă reală şi eficientă a sistemului convenţional european de protecţie a drepturilor omului. „Este evident că punerea în aplicare a măsurilor de reformă adoptate până acum constituie un progres incontestabil, care trebuie salutat. Pe de altă parte, deşi rezultatele obţinute până în prezent sunt foarte încurajatoare, noi - în calitate de participanţi şi beneficiari ai sistemului convenţiei - suntem conştienţi cu privire la necesitatea de a continua eforturile pentru a depăşi provocările actuale”, a subliniat ministrul.

„România este conştientă de faptul că îi revine obligaţia, la fel ca si celorlalte state părţi la Convenţie, de a asigura, la nivel naţional, protecţia deplină a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie şi de Protocoalele sale. În acest scop, acordăm o importanţă deosebită procesului executării hotărârilor Curţii”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a remarcat că o parte semnificativă a recomandărilor cuprinse în proiectul Declaraţiei pe care Conferinţa urmează să o adopte la final a fost deja aplicată la nivel intern, sens în care a atras atenția asupra cooperării eficiente a autorităţilor române cu organele Consiliului Europei, în special  strânsa colaborare tripartită - Secretariatul Consiliului, Grefa Curţii şi autorităţile române, în contextul punerii în aplicare a hotărârii pilot privind restituirea proprietăţilor.

De asemenea, Bogdan Aurescu a reamintit contribuţia autorităţilor judiciare la implementarea Convenţiei, prin aplicarea directă a acesteia. Acest proces a fost susținut prin eforturile de diseminare şi formare depuse de Consiliul Superior al Magistraturii, dar şi prin implicarea Parlamentului României în monitorizarea executării hotărârilor Curţii pronunţate în cauze împotriva României. În acest context, ministrul român a evocat înfiinţarea şi activitatea Sub-comisiei pentru Monitorizarea Executării Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, care funcţionează în cadrul Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

 

Informaţii suplimentare

Conferinţa cu tema „Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, responsabilitatea noastră comună”, organizată în perioada 26 – 27 martie 2015, la Bruxelles, se înscrie în linia conferinţelor dedicate reformei mecanismului convenţional european de protecţie a drepturilor omului, iniţiată prin Conferinţa de la Interlaken din 2010 şi continuată prin cele de la Izmir din 2011 şi Brighton din 2012.

Aceste evenimente, dedicate identificării unui cadru instituţional optim de funcţionare a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a sistemului convenţional european de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, au evidenţiat caracterul vital al reformării mecanismului actual, pentru a gestiona în mod adecvat numărul semnificativ al cererilor individuale adresate Curţii, precum şi al hotărârilor Curţii aflate în procedură de executare supravegheată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei.

Proiectul de Declaraţie şi Planul de Acţiune aferent acesteia, ce vor fi adoptate în a doua zi a lucrărilor Conferinţei, reafirmă importanţa unei depline implementări la nivel naţional a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi responsabilitatea primară a statelor părţi la Convenţie de a asigura respectarea drepturilor omului la nivel intern, inclusiv printr-o executare efectivă şi rapidă a hotărârilor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În acelaşi timp, întrucât această implementare nu poate fi realizată decât prin cooperare, atât la nivelul Consiliului Europei, între organele acestei organizaţii şi statele membre, cât şi la nivel naţional, prin colaborare între diversele autorităţi ale statului, cu participarea societăţii civile, proiectul de Declaraţie şi Plan de Acţiune încurajează organele Consiliului Europei să extindă şi dezvolte activităţile lor de cooperare şi dialog bilateral cu statele membre în ceea ce priveşte implementarea Convenţiei, dar şi statele membre să stabilească, dacă apreciază necesar, la nivel naţional o reţea de ofiţeri de legătură pe probleme de drepturile omului.

De asemenea, proiectul de Declaraţie şi Plan de Acţiune invită Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, organul competent pentru supravegherea executării a hotărârilor Curţii, să exploreze noi metode de sporire a eficacităţii acestei monitorizări, prin  dezvoltarea de sinergii în domeniul executării între organele Consiliului şi prin evaluarea modului de organizare şi funcţionare a procesului de monitorizare.