Teme globale

Drepturile omului, o prioritate a politicii externe româneşti

Respectul drepturilor omului reprezintă pentru România, ca şi pentru Uniunea Europeană, o prioritate a politicii externe.

Conform Constituţiei României, România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene privind drepturile omului. Conform articolului 20 al Constituţiei României:

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.


Consiliul Drepturilor Omului (CDO) 

Pornind de la aceste principii, România a acţionat pe plan internaţional pentru înfiinţarea unor instituţii puternice menite să asigure protejarea drepturilor omului. Alături de statele partenere din UE, România a contribuit la crearea, în 2006, a Consiliului Drepturilor Omului al ONU.

România a fost aleasă pentru a doua oară membru al Consiliului Drepturilor Omului (CDO), în reuniunea plenară a Adunării Generale a ONU, pentru perioada iunie 2011 - decembrie 2014. România a mai fost membru al CDO, cu un mandat de doi ani (iunie 2006 - iunie 2008) şi a fost primul stat membru UE care a deţinut preşedinţia anuală a acestui important organ ONU.

Pentru informaţii de interes privind activitatea Consiliului click AICI.


Consiliul Europei 

Participarea României la activitatea Consiliului Europei - organizaţie fondată pe principiile respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, pentru valorile democraţiei şi ale statului de drept - corespunde obiectivului politicii sale externe de a contribui la consolidarea mandatului politic şi la creşterea rolului Organizaţiei de la Strasbourg la stabilitatea şi securitatea Europei, la continuarea procesului de reunificare a continentului european. 

Pentru informaţii de interes privind participarea României la activităţile Consiliului Europei, click AICI.


Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)

În cadrul dimensiunii umane a OSCE, se desfăşoară cu periodicitate anuală, în organizarea Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE (ODIHR) şi a preşedinţiei în exerciţiu, Reuniunea privind implementarea angajamentelor OSCE în domeniul drepturilor omului. 

Conferinţa prilejuieşte o trecere în revistă a activităţilor organizaţiei şi a respectării, de catre statele participante, a angajamentelor politice, asumate la nivel guvernamental, în domeniul drepturilor omului, în anul în curs, pe tematici de actualitate pentru spaţiul OSCE: consolidarea instituţiilor democratice, aspecte umanitare (migraţie, refugiaţi), libertăţi fundamentale (libertatea media),  statul de drept (transparenţa legislativă, independenţa justiţiei, alte instituţii din sfera protecţiei drepturilor omului), trafic de persoane, toleranţă şi nediscriminare (minorităţi naţionale, roma-sinti, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Informaţii de interes pe tematica sus menţionată pot fi obţinute accesând  link-urile următoare: