Centrul de presă

MAE a organizat prima ediţie „Dialoguri@MAE” pe tema „Viziunii României asupra revizuirii Strategiei Europene de Securitate”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
09.04.2015

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inaugurat astăzi, 9 aprilie 2015, seria de dezbateri interactive “Dialoguri@MAE”. Seria de evenimente publice “Dialoguri@MAE”, lansată la iniţiativa ministrului afacerilor externe, este concepută să ofere o platformă de dialog care să permită abordarea, de o manieră deschisă, a unor teme de actualitate relevante pentru politica externă a României.

Întâlnirea de la sediul MAE a avut ca temă „Viziunea României asupra revizuirii Strategiei Europene de Securitate”, printre participanţi aflându-se personalităţi din mediul academic, specialişti în relaţii internaţionale, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti. Vorbitori au fost analiştii Iulian Fota, Radu Tudor, Emil Hurezeanu şi Mihail Ionescu (ISPAIM), dezbaterile fiind moderate de către Daniel Ioniţă, secretarul de stat pentru afaceri strategice din Ministerul Afacerilor Externe.

În cadrul alocuţiunii de deschidere, Bogdan Aurescu a pledat pentru dialog, deschidere şi transparenţă în reflecția strategică asupra temelor majore de politică externă, considerând că acest exerciţiu de comunicare interactivă va fi avantajos atât pentru MAE, cât şi pentru mediul academic şi societatea civilă, venind în întâmpinarea dorinţei de consultare publică existente la nivelul societăţii civile, pe teme de politică externă.

Ministrul afacerilor externe a trecut în revistă transformările majore care au avut loc, din 2003, anul adoptării Strategiei Europene de Securitate, până în prezent, atât ca urmare a evoluţiilor notabile înregistrate la nivelul Uniunii Europene, generate de valurile succesive de extindere, adoptarea Tratatului de la Lisabona şi dezvoltarea accelerată a Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC), cât şi datorită schimbărilor substanţiale ale mediului de securitate, din vecinătatea Uniunii şi la nivel global. De asemenea, a prezentat eforturile Ministerului Afacerilor Externe pe această dimensiune, inclusiv în ceea ce priveşte elaborarea unui document de poziţie românesc, care a fost distribuit recent statelor membre UE, prezentând viziunea României cu privire la necesitatea revizuirii Strategiei Europene de Securitate.

„Este necesar ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în estul şi sudul Europei. Dacă eșuăm în imediata noastră vecinătate, cum mai putem să impunem rolul global al UE?”, a problematizat ministrul Bogdan Aurescu.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că „toate aceste evoluţii, precum şi natura în continuă modificare a riscurilor şi ameninţărilor la adresa UE şi a cetăţenilor săi, impun necesitatea, pe de o parte, a asigurării resurselor şi capacităţilor adecvate pentru răspuns eficient, iar, pe de altă parte, a unei adaptări strategice, având la bază o viziune comună la care să subscrie toate statele membre ale Uniunii, ce nu ar putea fi concretizată decât prin intermediul unui nou document programatic”.

Pledând pentru necesitatea elaborării unei noi Strategii Europene de Securitate la nivelul Uniunii Europene, care să poată răspunde, în mod eficient, atât provocărilor, cât şi oportunităţilor din mediul actual de securitate, şeful diplomaţiei române a reiterat importanţa întăririi solidarităţii şi coeziunii între statele membre, precum şi a unei abordări echilibrate a problematicilor legate de vecinătăţile Uniunii Europene. Totodată, ministrul afacerilor externe a pledat pentru coordonarea cu NATO în procesul de dezvoltare a capabilităţilor militare. „Relaţia dintre Uniunea Europeană şi NATO se impune să fie mai bine valorizată, o intensificare a cooperării pe toate planurile fiind naturală”, a evidenţiat ministrul Bogdan Aurescu.

A reafirmat, de asemenea, disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comunitare vizând dezvoltarea propriilor capacităţi civile şi militare ale UE, care să îi întărească credibilitatea şi să ofere mijloacele adecvate de gestionare a multiplelor provocări de securitate, convenţionale sau asimetrice. În context, şeful diplomaţiei române a subliniat că "România este proactivă în susţinerea Politicii de Securitate şi Apărare Comună, prin conturarea unui profil de specialitate în cadrul Uniunii Europene".

În cadrul dezbaterilor, ministrul Bogdan Aurescu a mai evidenţiat că elaborarea unei noi Strategii Europene de Securitate, din care să decurgă toate celelalte strategii sectoriale, ar facilita consolidarea profilului UE de actor global şi furnizor de securitate, răspunzând, totodată, intereselor de securitate ale statelor membre şi cetăţenilor lor.

"Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare a vecinătăţii noastre din est şi din sud, de dezvoltare a eficienţei, vizibilităţii şi impactului Politicii Comune de Securitate şi Apărare, de o relaţie privilegiată dintre UE şi NATO şi de întărirea relaţiei transatlantice, precum şi de dezvoltarea securităţii energetice şi cibernetice şi mai ales de dezvoltarea unei culturi europene de securitate”, a concluzionat ministrul Bogdan Aurescu.

În intervenția sa, Iulian Fota a subliniat importanța unei atitudini active a României în acest domeniu. “Avem nevoie de o strategie defensivă activă. Defensivă, dar hotărâtă - la nivel militar. Și o strategie activă – la nivel diplomatic. (…). De asemenea, avem nevoie de o Uniune Europeană respectată, nu numai pentru valorile ei, dar și pentru forța ei. Eu cred într-o Uniune puternică, dar în termeni realiști”, a declarat acesta.

La rândul său, Emil Hurezeanu a vorbit despre valorile fundamentale ale Uniunii Europene și despre rațiunile care au stat la baza creării sale – menținerea unui climat de pace și prosperitate, bazat pe valori democratice. A arătat că dezbaterile recente pe teme de securitate la nivel european aduc în discuție noi valențe ale coerenței și solidarității interne ale UE.

Mihail Ionescu a evocat, în expunerea sa, importanța unui dialog deschis cu societatea civilă pe teme de politică externă: “Evenimentul de astăzi reprezintă o premieră în diplomația română, în concordanță cu transparența diplomației globale. (…). Deciziile de politică externă nu pot să vină dintr-un turn de fildeș, întrucât lipsa de transparență generează impunerea unei narațiuni dominante”.

În viziunea lui Radu Tudor responsabilitățile între UE și NATO în materie de securitate ar trebui să se încadreze într-un raport de complementaritate – NATO axându-se pe amenințările convenționale, iar UE pe cele soft,  neconvenționale. “Când vorbim despre securitatea europeană, vorbim în primul rând despre NATO. (…). Eforturile UE trebuie să evite orice tip de paralelizare cu NATO. (…). Important este însă că securitatea a devenit un subiect de solidaritate la nivel european”, a evidențiat acesta.

În finalul evenimentului, ministrul Bogdan Aurescu a asigurat toţi participanţii asupra continuităţii acestei serii de evenimente pe alte teme relevante pentru politica externă a României.

Intervenţia ministrului afacerilor externe este disponibilă aici:

https://www.youtube.com/watch?v=-4RIK4ntXXo&feature=youtu.be.

 

Alte articole pe aceeaşi temă