Prima Pagina

Pronunţarea hotărârii Curţii în cauza C-635/13, ALKA

Tip: 
Ştire
Data: 
27.04.2015

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat joi, 23 aprilie 2015, hotărârea în cauza C-635/13, ALKA, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Bucureşti.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu de natură fiscală (vamală), având ca obiect o contestaţie introdusă de SC ALKA CO SRL împotriva unei decizii de impunere emisă de organele vamale, ca urmare a stabilirii unei alte încadrări tarifare a seminţelor crude de dovleac (legumă) în coajă, destinate a fi supuse tratamentelor termice şi mecanice, în scopul utilizării în alimentaţia umană (ca alimente de tip snack), importate din Republica Populară Chineză, decât cea făcută prin declaraţiile vamale, de către reclamantă, la data importului.


Situaţia de fapt

Potrivit încheierii instanţei naţionale de trimitere, S.C. ALKA CO S.R.L., societate comercială cu sediul în România, având ca obiect principal de activitate activităţi de import-export este comerţ cu ridicata cu cafea, cacao, condimente - cod CAEN 4637, a efectuat, în perioada 19.02.2007 - 29.05.2008, importuri de seminţe de dovleac, crude, în coajă, din Republica Populară Chineză, 1.560 de saci, descrierea mărfii fiind „chinese white pumpkin seeds size: 13 cm”.

La efectuarea formalităţilor de vămuire, prin declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie depuse la Biroul Vamal Constanţa Sud, prin comisionar vamal, S.C. ALKA CO S.R.L. a  încadrat mărfurile importate la subpozitia tarifară 1207.99.97.10 din Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene, respectiv ca „Seminţe de dovleac (Cucurbita pepo L. convar. Citrullinia Greb. var. styriaca si Cucurbita pepo L. var. oleifeira Pietsch)”, pentru care taxa vamală de import este 0%.

În urma unui control posterior a declaraţiilor vamale de punere în liberă circulaţie depuse de S.C. ALKA CO S.R.L., autorităţile vamale au apreciat că mărfurile nu se încadrează legal la subpoziţia tarifară 1207.99.97.10 din Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene, ci se încadrează legal la subpoziţia tarifară 1209.91.90.10 (seminţe de alte legume decât cele de gulii şi sfeclă roşie), pentru care Tariful Vamal Comunitar prevede taxă vamală de 3%. Consecinţele vamale ale reevaluării au fost stabilite la suma totală de 182.957 lei: taxe vamale în cuantum de 153.748 lei şi taxă pe valoarea adăugată (TVA) de 29.209 lei.


Întrebarea adresată CJUE

Având în vedere că aspectele esenţiale ale litigiului vizează interpretarea unor norme juridice comunitare ale Uniunii Europene, instanţa naţională a considerat necesară sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene spre a se pronunţa cu titlu preliminar, atât cu privire la interpretarea subpoziţiei 1207.99.97.10 în raport cu subpoziţia 1209.91.90.10 din Nomenclatura combinată a mărfurilor şi la aplicarea Notelor explicative la Nomenclatura Combinată, cât şi cu privire la interpretarea normelor comunitare în legătură cu certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 care se eliberează în scopul aplicării preferinţelor tarifare menţionate la articolul 98 din Regulamentul CEE nr.2454/1993, formulând următoarele întrebări:

  • „Seminţele crude de dovleac (legumă) în coajă, destinate a fi supuse tratamentelor termice şi mecanice, în scopul utilizării în alimentaţia umană (ca alimente de tip snack) trebuie clasificate în poziţia tarifară 1207 - subpoziţia tarifară 1207999710 sau în poziţia tarifară 1209 - subpoziţia tarifară 1209919010 din Nomenclatura combinată a mărfurilor?”
  •  „Seminţele crude de dovleac (legumă) în coajă, destinate a fi supuse tratamentelor termice şi mecanice, în scopul utilizării în alimentaţia umană (ca alimente de tip snack) trebuie clasificate potrivit Notelor explicative la Nomenclatura Combinată, la poziţia tarifară 1207 - subpoziţia tarifară 1207999710 sau în poziţia tarifară 1209 - subpoziţia tarifară 1209919010?”


Hotărârea CJUE

Instanţa UE a stabilit că, în vederea efectuării clasificării tarifare a semințelor de dovleac în discuție în litigiul principal, revine instanței de trimitere sarcina de a stabili dacă acestea sunt destinate în mod normal extracției uleiurilor sau a grăsimilor alimentare sau industriale, fără a fi vizate de pozițiile 1201-1206 din Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunile succesive rezultate din Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 și din Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007. În caz afirmativ, semințele respective vor trebui să fie clasificate în poziția 1207 din Nomenclatura combinată datorită naturii lor de semințe oleaginoase, independent de utilizarea lor efectivă în scopul extracției uleiurilor sau a grăsimilor alimentare sau industriale, în scopul însămânțării sau în scopul alimentației umane. În caz contrar, semințele menționate vor fi încadrate la poziția 1209 din Nomenclatura combinată, dacă dispun în continuare de puterea de germinare la momentul importului, independent de utilizarea lor efectivă în scopul însămânțării sau al alimentației umane, sau la poziția 1212 din Nomenclatura combinată, dacă nu ar mai dispune de puterea de germinare. 

Concluzia Curţii este în linia observaţiilor formulate de Guvernul României.

 

Centrul de presă