Prima Pagina

România – SUA, 135 de ani de relaţii diplomatice

 

Istoria relațiilor diplomatice bilaterale româno-americane începe oficial cu 135 de ani în urmă. La 14 iunie 1880, preşedintele SUA, Rutherford B. Hayes, a semnat scrisoarea prin care îl informa pe domnitorul Carol I asupra numirii lui Eugene Schuyler în calitate de agent diplomatic/consul general al SUA în România, acest moment marcând practic stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Colonelul Sergiu Voinescu este primul diplomat român primit de președintele SUA, Rutherford Hayes, la 18 noiembrie 1880. Iar apoi, printr-o scrisoare din 20 noiembrie 1880, SUA confirmă recunoașterea independenței României.

Relaţia dintre cele două state s-a dezvoltat semnificativ pe toate planurile –politico-militar, economic, educaţional, cultural, social -  având drept constante în decursul celor 135 de ani de existenţă o semnificativă comunitate româno-americană şi sentimentele pro-americane puternice la nivelul opiniei publice româneşti, în ciuda adversităţilor istoriei secolului XX.

În prezent, caracterul privilegiat al relaţiilor dintre România şi SUA este conferit de un  Parteneriat Strategic robust, un cadru extins de colaborare  care vizează dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Statele Unite ale Americii, cu rădăcini în valorile democratice împărtăşite, interesele comune ancorate în apartenenţa la comunitatea trans-atlantică şi voinţa de a gestiona riscurile şi ameninţările, în interesul securităţii ambelor state şi a spaţiului euro-atlantic. Parteneriatul Strategic a fost lansat la 11 iulie 1997 cu prilejul vizitei la Bucureşti a Preşedintelui SUA, Bill Clinton, cu obiectivul susţinerii procesului de reforme interne, demersurilor de integrare euro-atlantică ale ţării noastre şi al promovării rolului României de factor de stabilitate şi securitate în Europa de sud-est. În octombrie 1997, asistentul pentru afaceri europene şi canadiene al secretarului de stat, Marc Grossman, a efectuat o vizită la Bucureşti, cu această ocazie fiind stabilite domeniile de interes ale Parteneriatului.

Un capitol important în relația bilaterală a fost, apoi, deschis la 13 septembrie 2011, la Washington D.C., când a fost adoptată, la nivelul cel mai înalt, Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI  între România şi Statele Unite ale Americii. Declaraţia constituie cadrul politic general al extinderii şi aprofundării relaţiei de Parteneriat Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii. Declaraţia Comună este primul document politic bilateral care consacră Parteneriatul Strategic dintre cele două state, fixând cadrul general al relaţiilor bilaterale şi stabilind domeniile prioritare ale cooperării viitoare pe următoarele componente: politică; militară şi de securitate; economică; ştiinţifică şi tehnologică, de cercetare, educaţională, culturală; relaţii interumane.

Astfel, se poate afirma cu tărie că, alături de apartenenţa europeană şi euro-atlantică, România dispune ca dimensiune  esenţială a politicii sale externe, de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, obiectivul principal urmărit fiind amplificarea cooperării bilaterale pe toate componentele  acestui parteneriat.   Dinamica ascendentă a dialogului bilateral, inclusiv la nivel înalt din ultimii doi ani  a generat noi avansuri şi oportunităţi în planul consolidării cooperării româno-americane, fiind ilustrată de momente politice semnificative precum vizitele în România ale vicepreşedintelui SUA, secretarului apărării, secretarului adjunct al comerţului, asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice, asistentului secretarului de stat al SUA pentru politică de apărare şi spaţială, directorilor CIA şi FBI, precum şi ale unor delegaţii importante ale reprezentanţilor Congresului, inclusiv a co-preşedinţilor Grupului de Prieteni pentru România, în martie 2015. Actualul context regional fluid, marcat de creşterea riscurilor şi ameninţărilor, precum şi evoluţiile preocupante în mediul de securitate internaţională confirmă, o dată în plus, valoarea deosebită a celui mai cuprinzător parteneriat global al României. Cooperarea intensificată cu partenerii americani în cadrul măsurilor de reasigurare ale aliaţilor de pe flancul estic, implementarea, în grafic, a Acordului între România şi SUA privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice  în România şi a operaționalizării până la finele anului curent a Facilităţii Antirachetă de la baza militară Deveselu, antrenamentele comune din baza Mihail Kogălniceanu sau participarea la operaţiunea Resolute Support din Afganistan, conferă noi valenţe şi perspective excelentei interacţiuni bilaterale. În tandem cu amplificarea cooperării politico-militare şi de securitate, dezvoltarea colaborării cu partenerii americani pe dimensiunea economică, precum şi pe palierul de educație, știință, cultură și inovare şi al contactelor inter-umane reprezintă o prioritate pe agenda bilaterală având în vedere potenţialul deosebit şi dorinţa de a înregistra progrese, care să poată fi resimţite în mod palpabil la nivelul fiecărui cetăţean.

 

"Declarația privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI și Acordul privind sistemul antirachetă, ambele finalizate în 2011, au deschis un nou capitol în relația noastră, un capitol bazat pe recunoașterea că România a devenit un partener și un aliat de încredere și solid al Statelor Unite și în cadrul NATO. ( ...). Nu există nicio îndoială că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite are mari perspective pentru viitor. Depinde numai de noi să transformăm aceste perspective în realitate, prin efort comun și dedicare"

Bogdan Aurescu, 30 martie 2015, Biblioteca Centrală Universitară