Anticorupţie

Sesizări

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020 este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice.

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție este reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. 

 

Sesizări fapte de corupție

Prin intermediul adresei anticoruptie@mae.ro persoanele interesate au posibilitatea să semnaleze nemijlocit direcției de specialitate din MAE orice acte sau fapte de corupție săvârșite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul MAE (luare de mită, dare de mită, trafic de influență, primirea de foloase necuvenite, abuz în serviciu, alte fapte prevăzute de legea penală).

Sesizările anonime nu sunt luate în considerare. Datele cu caracter personal sunt protejate, potrivit legii.

  anticoruptiemae.ro

Avertizări în interes public

Prin intermediul adresei de e-mail avertizareininterespublic@mae.ro angajații MAE au posibilitatea să sesizeze cu bună-credinţă, sub protecția conferită de lege, orice faptă săvârșită de personalul MAE ce presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

Sesizările anonime nu sunt luate în considerare, dar identitatea avertizorului este protejată potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

  avertizareininterespublicmae.ro