Prima Pagina

Audit intern

Auditul public intern, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern este definit ca activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice.

Auditul public intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern.

Controlul intern, conform Legii privind auditul public intern, reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace. Include, de asemenea, structurile organizatorice, modelele şi procedurile.

Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice.

Aportul structurii de audit public intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul entităţii publice. Misiunea structurii de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entităţii publice în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. 

Corpul de Audit Intern elaborează norme metodologice specifice M.A.E. cu privire la exercitarea activităţii de audit public intern, în baza cărora îşi desfăşoară activitatea proprie şi sunt aplicabile şi structurilor de audit intern din entităţile aflate în subordinea/coordonarea M.A.E.

Normele metodologice specifice M.A.E. sunt elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Codului privind conduita etică a auditorului intern şi a bunei practici în domeniul auditului intern.