Prima Pagina

Hotărârea CJUE în cauza C-69/14, Târşia

Tip: 
Ştire
Data: 
07.10.2015

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat marţi, 06 octombrie 2015, hotărârea în cauza C‑69/14, Târşia, cerere de decizie preliminară formulată, în temeiul articolului 267 TFUE, de Tribunalul Sibiu, pentru interpretarea articolului 110 TFUE, a articolului 6 TUE, a articolelor 17, 20, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a principiilor generale ale dreptului Uniunii.

 

Situaţia de fapt şi întrebarea adresată CJUE

În anul 2007, în vederea înmatriculării în România a unui autovehicul de ocazie achiziţionat dintr-un stat membru al Uniunii Europene, domnul Târşia a achitat taxa specială pentru autoturisme, prevăzută de articolele 2141 și 2142 din Codul fiscal, în forma în vigoare la momentul înmatriculării.

Considerând că taxa achitată este incompatibilă cu articolul 110 TFUE, domnul Târşia a iniţiat o procedură judiciară civilă, în urma căreia, printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în anul 2008, statul român a fost obligat la restituire, însă numai pentru diferenţa dintre taxa specială pentru autoturisme achitată și cea, ulterioară, pe poluare, exigibilă în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008.

După pronunţarea de către CJUE a hotărârii în cauza Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), prin care s-a stabilit că articolul 110 TFUE se opune unei taxe precum cea pe poluare instituită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, şi apreciind că taxa specială pentru autoturisme achitată ar fi trebuit să îi fie restituită în întregime, domnul Târşia a introdus la Tribunalul Sibiu, în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Legea contenciosului administrativ, o cerere de revizuire a hotărârii judecătoreşti civile obţinute în anul 2008.

Întrucât normele procedurale aplicabile litigiilor civile nu prevăd posibilitatea de a introduce o cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive în temeiul unei încălcări a dreptului Uniunii, în timp ce o astfel de cerere poate fi introdusă potrivit normelor procedurale care reglementează contenciosul administrativ, Tribunalul Sibiu a decis să suspende judecarea cauzei şi să adreseze CJUE o întrebare preliminară cu privire la compatibilitatea acestei reglementări cu articolele 17, 20, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 TUE, articolul 110 TFUE, principiul securității juridice și jurisprudența Curții.

 

Hotărârea CJUE

Potrivit CJUE, fiecărui stat membru îi revine, în temeiul principiului autonomiei procedurale, atribuția de a desemna instanțele competente și de a stabili modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor în justiție destinate să asigure protecția drepturilor conferite contribuabililor de dreptul Uniunii, cu condiţia de a fi respectate principiile echivalenţei şi efectivităţii.

Principiul echivalenţei implică un tratament egal al acțiunilor întemeiate pe o încălcare a dreptului național și a celor, similare, întemeiate pe o încălcare a dreptului Uniunii, iar nu echivalența normelor procedurale naționale aplicabile unor litigii de natură diferită cum sunt, în cauza principală, litigiul civil, pe de o parte, și litigiul administrativ, pe de altă parte. În plus, principiul echivalenței nu este pertinent într‑o situație care, așa cum se întâmplă în litigiul principal, privește două tipuri de acțiuni întemeiate, și una, și cealaltă, pe o încălcare a dreptului Uniunii.