Oportunităţi de angajare

Concurs de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016

 

 Informații referitoare la etapa avizului ORNISS pentru accesul la informațiile clasificate.

 

 •  Toţi candidaţii care au parcurs etapa avizului ORNISS și au obţinut accesul la informații clasificate au fost declaraţi «admiși».

   

 Afişat astăzi, 7 martie 2017


 

 Informații referitoare la testarea medicală şi psihologică:

Testarea medicală și psihologică va avea loc în perioada 25 – 29 iulie 2016, în intervalul orar 8.00 – 14.00, la Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, strada Washington nr. 8 – 10, sector 1, București, după următoarea programare:

  luni, 25 iulie: Adam Robert – Ioan, Alionescu Ciprian Călin, Coconea Ionuț Florian, Horoșanu Gabriela Cornelia, Lefter Corina – Cristina, Octavian Cosmin – Ioan, Popescu Irina – Margareta, Tudorache Carmen – Mihaela;

  marţi, 26 iulie: Badea Vlad, Bădoi Marilena – Simona, Braduțan Mariana, Căjvăneanu Doina, Carteleanu Maria – Ramona, Chicu Mihaela, Ciocoiu Paul – Ciprian, Coltofeanu Iolanda;

  miercuri, 27 iulie: Ailincăi Cristina, Crantea Vladimir Cristian, Daniel Cristian – Nicolae, Darie Oana, Galai Mihai Ștefan, Lungu Alis, Mihăilescu Maria, Moldoveanu Bogdan;

  joi, 28 iulie: Niculae Maria – Iuliana, Pădurean Loredana – Nastasia, Pescaru Monica – Raluca, Popa Sorana – Delia, Popescu Raluca – Ioana, Puie David – Gabriel, Purza Simion – Adrian; Robu Cristina – Maria;

  vineri, 29 iulie: Jipa – Teodoros Alexandru – Adrian, Romașcan Adriana Cristina, Ștefan George – Andrei, Szekely Gabriel, Vâlcu Ionuț – Marian, Voicu Alexandru – Ionuț, Zahorte Diana – Larisa, Zeineddine Cornelia.

 

Candidații se vor prezenta obligatoriu la sediul centrului medical, clădirea II, parter, la ora 7.45. Persoanele care nu vor respecta programul anunțat nu vor primi avizele necesare.

Candidaţii vor fi contactaţi telefonic în vederea informării cu privire la detaliile tehnice aferente acestor testări.

 Afişat astăzi, 15 iulie 2016​​


​​

 Informații referitoare la etapa avizului ORNISS și a testării medicale și psihologice pentru candidații declaraţi «admiși» ca urmare a etapei de evaluare finală.

 •   Completarea formularelor pentru obținerea avizului ORNISS

  Perioada pentru completarea formularelor pentru obținerea avizului ORNISS este 7 – 22 iulie 2016, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Candidații sunt rugați să transmită, cât mai curând posibil, data și ora la care se vor prezenta la sediul MAE (Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, Bucureşti – Registratura MAE) pentru completarea formularelor, printr-un email la adresa admitere@mae.ro.
   

    Testarea medicală și psihologică

 • Testarea medicală și cea psihologică vor avea loc în perioada 25 – 29 iulie 2016.

  Informațiile cu privire la programarea candidaților și detaliile tehnice aferente testărilor vor fi anunțate în condițiile Regulamentului de concurs, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data susținerii acestora.

 Afişat astăzi, 1 iulie 2016​​


 

  Rezultatele evaluării finale​:

 Lista candidaților admiși după evaluarea finală

 Lista candidaților respinși după evaluarea finală

​​ Afişat astăzi, 15 iunie  2016


 

   Informații referitoare la interviu 

​ Interviul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe – Sala Gafencu, după următorul program:
 

 Accesul candidaţilor în sediul MAE – Aleea Alexandru, nr. 31 (intrarea principală), se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport);

 Interviul va fi înregistrat pe suport audio, în conformitate cu prevederile Regulamentului de concurs;

 Durata efectivă a interviului de concurs va fi de aproximativ 15 minute;

 Candidaților le este interzis accesul în Sala Gafencu cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la interviu, este interzisă folosirea de către candidați a oricăror surse de comunicare/informare/consultare. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu eliminarea candidatului din concurs.

 

​​ Afişat astăzi, 3 iunie  2016


 

 Soluţionarea contestaţiilor la rezultatele probei scrise, realizată ca urmare a anunţului din 2 iunie 2016​

​  Soluționarea contestațiilor la rezultatele probei scrise, realizată ca urmare a anunţului din 2 iunie 2016

 

​​ Afişat astăzi, 3 iunie  2016


 

 Anunț important​

Ca urmare a unei erori tehnice, contestaţiile depuse electronic prin accesarea directă a hyperlink-ului au fost direcţionate în mod eronat, ele nefiind, astfel, înregistrate în vederea soluţionării.

După afişarea rezultatelor la contestaţiile înregistrate, a fost sesizată omisiunea prelucrării unor contestaţii depuse în termenul prevăzut de regulament. Acestea vor fi examinate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR din 2016, rezultatele urmând a fi publicate pe site-ul şi la avizierul MAE, în timp util.

​​ Afişat astăzi, 2 iunie  2016


 

 Soluționarea contestațiilor la rezultatele probei scrise​

​  Soluționarea contestațiilor la rezultatele probei scrise

​​ Afişat astăzi, 1 iunie 2016


 

 Anunț important​

Interviul va avea loc, la sediul MAE, în perioada 10-11 iunie 2016. Informațiile cu privire la programarea candidaților pentru interviu vor fi anunțate în condițiile Regulamentului de concurs, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data susținerii acestuia.

​​ Afişat astăzi, 18 mai 2016


 

 Rezultatele evaluării răspunsurilor la proba scrisă​:

​  Lista candidaților admiși după proba scrisă

​  Lista candidaților respinși după proba scrisă

​  Lista candidaților absenți la proba scrisă

În perioada 19-23 mai 2016, candidaţii pot depune contestaţii la rezultatele probei scrise, având la dispoziţie următoarele posibilităţi:

 • transmiterea electronică a contestaţiilor la adresa admitere@mae.ro până luni – 23 mai 2016, ora 23:59:59 (ora României)

sau

 • depunerea personală a contestaţiilor (sau de către o persoană împuternicită prin procura notarială) la Registratura MAE din Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: joi – 19 mai 2016, vineri – 20 mai 2016, luni – 23 mai 2016, între orele 10:00-16:00.

 Afişat astăzi, 18 mai 2016


 

  Barem de notare şi corectare pentru proba scrisă

 Afişat astăzi, 23 aprilie 2016, ora 18.30


 

   Subiectele probei scrise

 Afişat astăzi, 23 aprilie 2016, ora 18.30


 

  Informații referitoare la proba scrisă

Data desfășurării: 23 aprilie 2016;
Ora de începere: 11:00;
Loc de desfăşurare: Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE);
 

  Programarea candidaților pentru proba scrisă

Accesul în Amfiteatrul I, Amfiteatrul II și Amfiteatrul III (situate în clădirea 0 – Ion N. Angelescu) se va face prin str. Căderea Bastiliei, nr. 2-10 (Pentru hartă, click AICI).

Accesul în Sala 2101, Sala 2103 și Sala 2104 (situate în clădirea 2 – Virgil Madgearu) se va face prin Calea Dorobanților, nr. 15-17 (Pentru hartă, click AICI).

Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face în intervalul orar 9:30 – 10:30 numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport). Lipsa acestuia atrage neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs.

Adresăm rugămintea candidaților de a citi cu atenție prevederile Regulamentului de concurs cu privire la conduita din timpul probei scrise.

Reamintim faptul că este interzis accesul, în sălile de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

​​ Afişat astăzi, 15 aprilie 2016


 

 Rezultatele verificării obiecțiunilor depuse după selecția dosarelor de concurs:

  Rezultatele verificării obiecțiunilor

​​ Afişat astăzi, 11 aprilie 2016


 

 Anunț important​

Proba scrisă din cadrul concursului de admitere în Corpul diplomatic și consular al României din 2016 va fi organizată sâmbătă, 23 aprilie 2016. Informațiile cu privire la programarea candidaților, precum și locul desfășurării probei scrise vor fi anunțate în condițiile Regulamentului de concurs, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data susținerii acesteia.

​​ Afişat astăzi, 8 aprilie 2016


 

 Erată:

  Erată la Anexa 2

​​ Afişat astăzi, 1 aprilie 2016


 

 Rezultatele selecţiei dosarelor:

 Lista candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili după etapa depunerii dosarelor.

​​ Afişat astăzi, 30 martie 2016


 

În perioada 31 martie - 4 aprilie 2016, persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face obiecțiuni cu privire la eventualele erori materiale din liste cu privire la propria persoană, având la dispoziție următoarele posibilități:
 

 • transmiterea electronică a obiecțiunilor la adresa admitere@mae.ro până luni – 4 aprilie 2016, ora 23:59:59 (ora României)

sau

 • depunerea personală a obiecțiunilor (sau de către o persoană împuternicită prin procura notarială) la Registratura MAE din București, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: joi – 31 martie 2016, vineri – 1 aprilie 2016, luni – 4 aprilie 2016 – între orele 10:00-16:00.
​​ Afişat astăzi, 30 martie 2016

 

 Anunț important în vederea înscrierii la concurs

Ministerul Afacerilor Externe organizează, la sediul din Aleea Alexandru nr. 31, un concurs pentru ocuparea a 40 de posturi diplomatice, în conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare; se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare; nu face parte din partide politice; a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice; cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni; nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

Regulamentul de concurs și formularele de înscriere, precum şi toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”. Informații suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-4311765. Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, Bucureşti (Registratura MAE), în perioada 4-17 martie 2016, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-14:00.


  Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului

  Bibliografie

  Model Curriculum Vitae

  Cerere-tip pentru înscriere


​Candidații vor completa olograf cererea-tip.