Politici UE

Politicile privind educația, tineretul, cultura și sportul

 

Rolul UE în domeniile educației, tineretului, culturii, audiovizualuluiși sportului este de a furniza un cadru de cooperare între statele membre în vederea schimbului de informații și de experiență privind domenii de interes comun. În unele cazuri, atunci când tratatele permit acest lucru, Consiliul poate să adopte și acte legislative, cum este cazul domeniului audiovizual.

Acțiunile UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului vizează conservarea patrimoniului cultural al Europei, sprijinirea industriilor culturale și creative ale acesteia, încurajarea mobilității studenților și a cadrelor didactice și promovarea activității fizice și a incluziunii sociale prin sport.

Consiliul adoptă mai ales măsuri de stimulare și recomandări. Cu toate acestea, inițiativele aprobate de Consiliu, cum ar fi programele Erasmus+ sau Europa Creativă, pot avea un impact direct asupra cetăţenilor UE. Competiţia Capitala Europeană a Culturii a stabilit că oraşul Timişoara va deţine titlul în anul 2021. Fiecare candidatură se bazează pe un program cultural cu o puternică dimensiune europeană. Impactul economic şi social al deţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii nu poate fi decât pozitiv, prin beneficiile aduse de restaurarea patrimoniului, ameliorarea infrastructurii, reconversia zonelor dezafectate în spaţii culturale, crearea de noi locuri de muncă şi aptitudini, creşterea fluxului de turişti. Toate acestea contribuie, în mod implicit, la dezvoltarea economică, coeziunea socială şi creşterea gradului de atractivitate a unei regiuni. Un studiu recent cu privire la Capitalele culturale europene demonstrează că sumele alocate sunt recuperate cu un profit de şase ori mai mare decât investiţia.

În ceea ce priveşte demersurile de natură legislativă, cel mai recent vizează revizuirea Directivei Serviciilor Mass-Media Audiovizuale. Acest exerciţiu de revizuire urmăreşte reflectarea în mod corespunzător  a recentelor evoluţii tehnologice, care au condus la o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte accesul la conţinutul audiovizual, de la platforme tradiţionale de livrare la modalităţi individualizate (telefon mobil, tabletă, etc.) şi convergente (o varietate de platforme care oferă acces la conţinut media, în orice moment). Revizuirea Directivei Serviciilor Mass-Media Audiovizuale este prevăzută şi prin Strategia privind Piaţa Unică Digitală, în cadrul căreia sunt avute în vedere o serie de măsuri concrete la nivelul UE pentru reformarea acestui sector.

 

Direcţia Piaţă Internă şi Politici Sectoriale, 17 octombrie 2016