Centrul de presă

Participarea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, la conferinţa ”Dialogul de la Berlin privind tranziţia energetică” - Towards a global Energiewende

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
17.03.2016

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a participat astăzi, 17 martie 2016, la cea de-a doua  ediţie a conferinţei ”Dialogul de la Berlin privind tranziţia energetică” - Towards a global Energiewende. Intervenţia ministrului român în cadrul panelului „How can international cooperation stimulate Energy Efficiency measures and accelerate the growth of Renewable Energy?” a contribuit la dezbaterea privind identificarea celor mai potrivite instrumente de cooperare internaţională în promovarea politicilor de eficienţă energetică și de încurajare a sectorului resurselor regenerabile.

Ministrul afacerilor externe a exprimat angajamentul României pentru implementarea procesului de tranziţie către o economie competitivă, bazată pe un consum energetic sustenabil și eficient. Ministrul Lazăr Comănescu a accentuat necesitatea corelării acestei tranziţii cu obiectivele Strategiei Uniunii Energiei, cu reiterarea importanţei politicilor de eficienţă energetică şi de promovare a resurselor regenerabile în asigurarea securităţii energetice atât în plan național cât și regional.

În ceea ce priveşte eforturile României pentru menţinerea unui mix energetic echilibrat,  ministrul Lazăr Comănescu a arătat că ţara noastră  întreprinde toate demersurile pentru a respecta angajamentele asumate la nivel european prin Strategia 20/20/20, Strategia de securitate energetică a UE, Cadrul energie-schimbări climatice 2030 sau prin cei cinci piloni ai noii Strategii a Uniuni Energetice. Oficialul român a subliniat, de asemenea,  importanţa sprijinului politic și financiar, la nivel european, pentru ca decarbonizarea economiei să reprezinte un succes precum și promovarea proiectelor de cunoaștere a celor mai bune strategii și mijloace de finanțare pentru procesul tranziției energetice, în special pentru statele din Europa Centrală și de Est.

Ministrul român al afacerilor externe a subliniat importanţa deosebită acordată proiectelor de  interconectivitate cu statele parte la Tratatul Comunității Energiei, în mod special cu Republica Moldova.

Oficialul român a pledat pentru o coordonare continuă, la nivel regional şi internaţional, pentru promovarea soluţiilor de consum energetic sustenabil. În acest sens a fost menționată importanța promovării unor politici naţionale şi europene de bună guvernare a sectorului energetic și  consolidarea la nivel european a rolului Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei – ACER.
 

Informaţii suplimentare

„Energiewende” (în traducere tranziţie energetică) desemnează noul concept (datând din anul 2010) de foaie de parcurs a Germaniei pentru implementarea unei strategii pe termen lung (până în anul 2050), în vederea configurării unui sistem energetic bazat pe: creşterea eficienţei energetice, extinderea utilizării energiei din surse regenerabile şi reducerea treptată şi accentuată a emisiilor de gaze cu efect de seră (o reducere de 40% până în 2020 și de 95% în 2050, comparativ cu 1990), renunţarea la energia nucleară (începând cu anul 2022), dar şi menţinerea unor preţuri competitive la energie, asigurarea securităţii aprovizionării cu energie şi promovarea competitivităţii industriei germane. Strategia se bazează pe calcule, scenarii şi studii realizate de instituţii independente, care identifică modalităţile prin care ţintele în domeniul energiei şi schimbărilor climatice pot fi atinse cât mai eficient.

Conferinţa „Dialogul privind Tranziţia Energetică” urmărește să ofere o platforma pentru toţi actorii din sector, cu scopul de a promova comunicarea între decidenţii la nivel înalt din cadrul instituţiilor guvernamentale şi de reglementare, liderii de companii şi de asociaţii, oamenii de ştiinţă şi reprezentanţii societăţii civile, scopul fiind realizarea unui schimb de opinii și bune practici pentru implementarea tranziţiei energetice în propriile ţări.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice