Centrul de presă

Participarea Coordonatorului Național pentru SUERD la Forumul transfrontalier de dezbateri România-Bulgaria

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
21.10.2016

Coordonatorul Național pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Silvia Davidoiu, a participat la Forumul transfrontalier de dezbateri „Bulgaria şi România în contextul cooperării teritoriale europene”, care s-a desfășurat în perioada 20-21 octombrie 2016, la Calafat şi Vidin. Evenimentul este organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Centrul Europe Direct Craiova.

Programul Forumului a vizat dezbaterea subiectelor de interes pentru regiune, precum impactul podului Calafat - Vidin asupra economiei locale la trei ani de la deschidere, transportul de mărfuri pe Dunăre şi dezvoltarea parcurilor industriale ca surse de creştere economică.

În intervenția sa, Coordonatorul Național pentru SUERD a evidențiat importanța valorificării potențialului de cooperare transfrontalieră oferit de formatul SUERD, aceasta având impact real asupra cetățenilor din regiune, cu accent pe implementarea eficientă a proiectelor inițiate între România și Bulgaria la nivelul cooperării teritoriale. În context, reprezentantul MAE a evidențiat că “apartenenţa la Uniunea Europeană şi la SUERD ne creează contextul unui dialog deschis și orientat spre rezultate cu partea bulgară. România și Bulgaria împărtășesc viziuni convergente când ne dorim ca Dunărea să fie un fluviu care ne uneşte, nu ne desparte. Și că doar prin conjugarea eforturilor autorităților din cele două țări pot fi depășite aparentele blocaje și atinse obiectivele de interes comun mai eficient, decât dacă s-ar face separat. Ne preocupă, în egală măsură, valorificarea Dunării ca şi coridor de transport fluvial, dar nu numai, având în vedere că Strategia acoperă o multitudine de domenii, pornind de la cele sociale, economice, de educație, cercetare, ajungând până la securitate internă”.

Referindu-se la proiectele viitoare dezvoltate sub cupola SUERD, reprezentantul MAE a menționat că “sunt mai multe idei care au prins contur, cum ar fi în zona Giurgiu-Ruse, două orașe mari de pe ambele maluri ale Dunării, unde cooperarea a avansat foarte mult. Una dintre aceste idei o reprezintă proiectul-fanion al SUERD, constând în construcția unui terminal logistic intermodal, proiect care oferă oportunități de dezvoltare pentru zonele adiacente de pe ambele maluri ale Dunării”.

La lucrările Forumului au luat parte deputaţii din Parlamentul European Marian-Jean Marinescu (România, membru în Comisia pentru Transporturi şi Turism), Iskra Mihaylova (Bulgaria, preşedintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională, Raportor al PE pentru Raportul „Cooperarea teritorială europeană – practici optime şi măsuri inovatoare”), precum și exponenții autorităților locale din România și Bulgaria, reprezentanţii mediului de afaceri şi ai beneficiarilor proiectelor finanţate cu fonduri europene.