Centrul de presă

Reuniunea Grupului de Lucru Interministerial pentru SUERD

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
28.10.2016

Coordonatorul Naţional pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Silvia Davidoiu, a prezidat joi, 27 octombrie 2016, reuniunea Grupului de Lucru Interministerial SUERD, care a avut loc la sediul MAE.

Reuniunea în cauză a fost convocată de MAE, prin Biroul SUERD, în perspectiva Forumului Anual al SUERD, care se va desfășura la Bratislava, în perioada 3-4 noiembrie 2016, și a reunit reprezentanții  ministerelor sectoriale cu atribuții în domeniul implementării obiectivelor ariilor prioritare subsumate SUERD.

Scopul principal al reuniunii enunțate a vizat un schimb de informații privind reprezentarea României la Forumul de la Bratislava , având în vedere tematica ediției din acest an referitoare la managementul apelor, cercetare și inovare. Totodată, ședința de lucru a prilejuit și un tour de table în cadrul căruia reprezentanţii ministerelor de resort au prezentat ultimele evoluții privind realizarea obiectivelor SUERD din ariile prioritare ale Strategiei pe care le gestionează, precum și obiectivele viitoare.

Ședința de lucru a Grupului Interministerial a fost precedată de întâlnirea Coordonatorului Național pentru SUERD cu reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale în domenii precum competitivitate, infrastructură mare, dezvoltare rurală, capital uman, capacitate administrativă, precum și cel regional. În context, reprezentantul MAE a încurajat o armonizare mai accentuată între țintele SUERD și indicatorii proiectelor în cadrul apelurilor derulate de Programele Operaționale, pe ariile respective de competență.

În virtutea rolului coordonator la nivel național pentru implementarea SUERD, reprezentantul MAE a prezentat un scurt bilanț al realizărilor sub cupola SUERD de la lansarea Strategiei acum 5 ani, subliniind importanța valorificării mai consistente a potențialul oferit de acest cadru macro-regional de cooperare. Astfel, a accentuat că indicatorul principal de măsurare a succesului acestei Strategii ar consta în numărul și calitatea proiectelor derulate sub cupola SUERD, cu impact asupra comunităților dunărene și a reiterat disponibilitatea și deschiderea MAE de a servi, în continuare, drept platformă de facilitare a comunicării şi coordonării între parteneri.

 

Informaţii suplimentare:

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este proiectul politic european inițiat de România împreună cu Austria, lansat oficial la nivelul UE în 2011, care reprezintă un instrument de cooperare a statelor din bazinul Dunării (9 state membre UE şi 5 state non-membre UE), destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării politicilor UE.

La nivel național, coordonarea SUERD este asigurată de MAE, prin Coordonatorul Naţional SUERD şi Biroul Strategia UE pentru Regiunea Dunării. În desfăşurarea activităţii de coordonare naţională, MAE este sprijinit, la nivel de lucru, de Grupul de Lucru Interministerial SUERD, convocat periodic de MAE și alcătuit din coordonatorii români de arii prioritare SUERD şi reprezentanţii României în Grupurile Directoare ale ariilor prioritare SUERD.

În exercitarea acestei atribuţii, MAE lucrează îndeaproape cu ministerele de resort, cu responsabilități în realizarea proiectelor din cele 4 obiective centrale pe care este bazată Strategia: interconectarea,  protejarea mediului, creşterea prosperităţii și consolidarea regiunii Dunării. Din cadrul Grupului de Lucru Interministerial fac parte reprezentanții ministerelor fondurilor europene; dezvoltării regionale și administrației publice; culturii; afacerilor interne; economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri; transporturilor; mediului, apelor și pădurilor; energiei.

Forumul Anual este principala reuniune la nivelul SUERD şi reuneşte reprezentanţi guvernamentali din cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni (Comisie, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor), reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor dunărene, mediului academic şi de afaceri, ai societăţii civile, parlamentari, precum şi alţi promotori de proiecte.

Mai multe detalii despre SUERD sunt disponibile la http://www.mae.ro/strategia-dunarii  sau www.danube-region.eu .