Evenimente

Cronologie - 2009

11 decembrie 2009

A avut loc la Bruxelles prima întâlnire a coordonatorilor naţionali cu experţii Comisiei Europene, în cadrul unei reuniuni organizată de Direcţia Generală Politici Regionale (DG Regio), responsabilă cu elaborarea Strategiei.

2 decembrie 2009

A avut loc la Bucureşti cea de-a 13-a Conferinţă privind navigaţia turistică pe Dunăre, organizată de Asociaţia turistică Die Donau din Austria, în parteneriat cu Ministerul Turismului din România. Evenimentul a subliniat importanţa relansării turismului în regiunea Dunarii, ca parte a pilonului Strategiei privind dezvoltarea socio-economică.

Noiembrie 2009

A fost nominalizat, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, coordonatorul naţional al României pentru participarea la elaborarea Strategiei – domnul ministru plenipotenţiar Viorel Ardeleanu. Rolul coordonatorului este de a asigura participarea României la procesul de elaborare a Strategiei Dunarii şi de a reprezenta România în dialogul cu Comisia şi cu statele riverane, pe acest subiect.

18-19 iunie 2009

Consiliul European a invitat Comisia Europeană să prezinte o Strategie a UE pentru regiunea Dunării până la sfârşitul anului 2010 (această strategie se va materializa printr-un Comunicat al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European şi printr-un Plan de Acţiuni).

Decembrie-iunie 2009

România şi Austria au promovat, la nivelul statelor membre ale UE şi a statelor terţe din bazinul Dunării ideea unui nou proiect de cooperare regională, sub forma unei Strategii a UE pentru regiunea Dunării, după modelul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice.