Prima Pagina

Cronologie - 2012

27-28 noiembrie 2012

 

Prima ediţie a Forumului Anual al Strategiei Dunării SUERD, organizată la Regensburg, de către Comisia Europeană (DG Regio) şi guvernul landului Bavaria, a reprezentat un moment de bilanţ pentru evaluarea stadiului implementării Strategiei Dunării, la un an de la lansarea acestui instrument de cooperare.

În cadrul Forumului Anual, Comisia Europeană a prezentat, pe baza contribuţiilor statelor membre, un prim raport de progrese privind implementarea SUERD. Agenda reuniunii s-a axat pe identificarea modalităţilor în care abordarea macro-regională poate aduce o contribuţie la creşterea economică în Europa, accentul fiind pus pe implementarea proiectelor fanion ale SUERD şi pe reflectarea corespunzătoare a SUERD în Cadrul Strategic Comun 2014-2020.

România contribuie la implementarea Strategiei Dunării prin programele de cooperare transfrontalieră cu ţările vecine şi proiecte cu impact macro-regional: podul Calafat-Vidin, monitorizarea calităţii apei, a prevenirii riscurilor de inundaţii şi conservare a ariilor protejate din regiunea Dunării.

22 octombrie 2012

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a participat, la 22 octombrie 2012, la cea de-a doua reuniune informală a miniştrilor de externe din statele riverane Dunării, care s-a desfăşurat la St. Pölten, Austria. Evenimentul a constituit un prilej bun pentru analizarea stadiului SUERD, la un an de la implementarea acesteia şi în contextul elaborării unui prim raport de evaluare a procesului de către Comisia Europeană, în consultare cu statele membre şi cu cele ne-membre, participante la Strategie.

Şeful diplomaţiei române a exprimat satisfacţie faţă de evoluţiile în cadrul SUERD la mai mult de un an de la adoptarea Strategiei Dunării de către Consiliului European, la 24 iunie 2011, subliniind implicarea României în coordonarea celor trei domenii prioritare, respectiv, navigabilitate, protecţia mediului, cultură şi turism şi accentul care este pus pe promovarea de proiecte concrete. A evidenţiat că, printr-o structură instituţională funcţională, România a susţinut în cadrul SUERD o serie de proiecte menite să stimuleze dezvoltarea economică în regiunea dunăreană. 

30 iunie 2012

Comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, s-a aflat, la 30 iunie, pe malul românesc al Dunării, la Drobeta-Turnu Severin şi Calafat. Vizita a avut drept obiective evaluarea stadiului şi perspectivelor implementării Planului de Acţiune, în perspectiva primului bilanţ anual al SUERD şi realizarea unei vizibilităţi extinse a SUERD în contextul celebrării Zilei Dunării.

Programul delegaţiei oficiale a prilejuit întrevederi cu autorităţile naţionale responsabile pentru coordonarea domeniilor prioritare de responsabilitate directă (miniştri de resort, coordonatori ai domeniilor prioritare – PACs) şi a celorlalte domenii prioritare ale Strategiei (puncte naţionale de contact – NCPs), dar şi vizite la obiective economice, culturale, turistice şi sociale relevante pentru Strategie.

28-30 iunie 2012

Ministerul Afacerilor Externe a participat, în perioada 28 - 30 iunie 2012, la cea de a doua ediţie a Târgului Internaţional „Dunărea şi Delta”, unde a organizat o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea Oraşelor în regiunea Dunării: Smart Cities, Smart Regions”. Au participat o serie de specialişti din cadrul administraţiei centrale şi locale, reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri, ai societăţii civile şi ai cercurilor academice, precum şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din statele dunărene. Evenimentul a evidenţiat un potenţial considerabil de proiecte şi iniţiative menite să contribuie la dezvoltarea durabilă şi cuprinzătoare în regiunea Dunării prin promovarea inovaţiei şi competitivităţii, creşterii economice durabile, turismului responsabil, culturii şi educaţiei.

29 iunie 2012

La 29 iunie 2012, a avut loc ceremonia prilejuită de sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Dunării”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Centrul Expoziţional Romexpo. Cu această ocazie, a fost inaugurat standul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării din cadrul Târgului Internaţional „Dunărea şi Delta”. Evenimentul s-a înscris în suita celor organizate de Ministerul Afacerilor Externe în scopul promovării obiectivelor Strategiei în contextul marcării unui an de la debutul etapei de implementare. Au susţinut alocuţiuni ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Silaghi, preşedintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României, Mircea Geoană, secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, Ambasadorul Austriei la Bucureşti, E. S. Michael Schwarzinger, în calitate de reprezentant al statului co-iniţiator al Strategiei. Preşedintele Asociaţiei "Ivan Patzaichin - Mila 23”, Ivan Patzaichin, a prezentat proiectul „Danube Connection. Story and Glory”, gândit ca un festival itinerant al Dunării din amonte până în aval, cu manifestări în patru state dunărene: Austria, Slovacia, Ungaria şi România, participanţii la eveniment semnând pe ambarcaţiunile Asociaţiei Patzaichin.

30-31 ianuarie 2012

În perioada 29-31 ianuarie 2012, a avut loc, la Bucureşti, cea de-a doua reuniune a punctelor naţionale de contact/ coordonatori naţionali (National Contact Points - NCPs) şi a coordonatorilor de domenii prioritare (Priority Area Coordinators - PACs) din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La reuniune au participat reprezentanţi din cele 14 state riverane Dunării, Comisiei Europene şi Băncii Europene de Investiţii.

Agenda reuniunii de la Bucureşti, structurată pe patru sesiuni de lucru, a vizat o analiză detaliată asupra mecanismelor SUERD: implementarea proiectelor, problematica financiară, managementul intern şi modalităţile de comunicare.