Prima Pagina

Cronologie 2013

28 - 29 octombrie 2013

A doua ediţie a Forumului Anual SUERD, Bucureşti.

În perioada 28 – 29 octombrie 2013, Guvernul României şi Comisia Europeană au organizat, la Bucureşti, cea de-a doua ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Desfăşurat sub titlul “Danube Region – stronger together, stronger in the world”, evenimentul a reunit reprezentanţi din state cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni (Comisie, PE, Comitetul regiunilor), reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor din regiune, mediului academic şi de afaceri şi societăţii civile. Evenimenul s-a bucurat de participarea Comisarului european pentru politică regională, Johannes Hahn, şi a Comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş.

În premieră, la ediţia din acest an au fost organizate, în marja Forumului, două reuniuni - reuniunea miniştrilor afacerilor externe, prezidată de ministrul afacerilor externe român, Titus Corlăţean, şi cea a miniştrilor dezvoltării regionale din statele SUERD.

În cadrul Forumului Anual SUERD, ministrul Titus Corlăţean a prezentat Declaraţia comună a miniştrilor de externe din statele dunărene, adoptată la încheierea reuniunii ministeriale de reprezentanţii guvernamentali participanţi.

În marja Forumului, au avut loc şi alte evenimente, printre care: Danube Financing Dialogue, găzduită de Banca Naţională a României, conferinţa Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), seminarul Danube Innovation Partnership, organizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, precum şi reuniuni ale grupurilor directoare pentru ariile prioritare competitivitate, educaţie, cultură şi turism.

22 octombrie 2013

Adoptarea, în Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg, a concluziilor Consiliului privind valoarea adăugată a strategiilor macro-regionale

Iunie 2013

Publicarea raportului de evaluare al Comisiei Europene privind valoarea adăugată a strategiilor macro-regionale.

29 iunie 2013

Cu prilejul aniversării „Zilei Dunării”, la nivel european, Coordonatorul Naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi membri ai echipei SUERD din MAE au participat la acţiuni de profil organizate de autorităţile guvernamentale, locale şi regionale, precum şi de Academia Română, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale:

  • Ziua Dunării la Academia Română (26 iunie)
  • Ziua Dunării la Tulcea (27-29 iunie)
  • Ziua Dunării la Giurgiu (28 iunie)
  • Ziua Dunării la Călăraşi (28-29 iunie)
16 - 17 aprilie 2013

În zilele de 16-17 aprilie 2013 a avut loc, la Bucureşti, prima reuniune comună a coordonatorilor naţionali ai Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) şi a coordonatorilor instrumentelor structurale UE din statele participante la Strategia Dunării, împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Europene.

Reuniunea a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în coordonare, pe substanţă, cu Comisia Europeană (DG Regio). Evenimentul a vizat stimularea integrării obiectivelor Strategiei Dunării în documentele de programare (Acordurile de Parteneriat) şi Programele Operaţionale pentru statele membre UE, (respectiv, în instrumentele de coordonare a asistenţei financiare UE destinate statelor non-membre UE - IPA, ENI) pentru viitoarea perioadă de programare a UE 2014-2020.

O altă reuniune a fost organizată cu reprezentanţii celor doua strategii macro-regionale deja adoptate de UE – SUERD (în 2011) şi Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice EUSBSR (în 2009) – şi reprezentanţii naţionali ai viitoarei Strategii a UE pentru regiunea Adriatică-Ionică (EUSAIR), pentru transferul de experienţă şi bune practici între cele doua macro-strategii europene deja funcţionale şi o nouă macro-strategie care va fi supusă spre aprobarea Consiliului European în 2014.

9 aprilie 2013

Comisia Europeană a lansat la 9 aprilie 2013 primul raport privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). Raportul prezintă rezultatele obţinute după 18 luni de punere în aplicare şi evaluează valoarea adăugată a strategiei pentru dezvoltarea UE. Acesta este un document-cadru pentru elaborarea altor eventuale strategii macro-regionale ale UE, care oferă un model pentru adaptarea politicilor de coeziune al UE la o Uniune mai largă, mai diversă şi confruntată cu un peisaj global tot mai competitiv. 

28 martie 2013

 

Reuniunea la nivel ministerial a Forumului Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, structura de coordonare a implementării Strategiei Dunării, a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, preşedintele executiv al Forumului Naţional, a susţinut o alocuţiune, urmată de alte intervenţii ale miniştrilor care asigură coordonarea ariilor prioritare ale Strategiei, respectiv ale miniştrilor care au competenţe transversale în gestionarea dezvoltării teritoriale şi a fondurilor europene. Temele pe agenda Forumului Naţional au fost: prezentarea priorităţilor României pentru anul 2013 în implementarea Strategiei Dunării, inclusiv din perspectiva includerii obiectivelor Strategiei în cadrul viitoarei perspective financiare a UE (2014-2020), precum şi pregătirea celui de-al doilea Forum Anual al Strategiei Dunării, organizat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană.