Centrul de presă

Participarea Coordonatorului Naţional al SUERD la Conferinţa Internaţională privind oportunităţile şi provocările Ucrainei în contextul SUERD

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
16.12.2016

Coordonatorul Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), Silvia Davidoiu, a participat la Conferinţa Internaţională dedicată oportunităţilor şi provocărilor pentru Ucraina în contextul SUERD, care a avut loc la Kiev, în perioada 15-16 decembrie 2016, la sediul Academiei Diplomatice a Ucrainei.

Evenimentul a fost co-organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, reunind atât reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale din Ucraina cu responsabilităţi pe domeniile subsumate SUERD, cât şi experţi de la Comisia Europeană, exponenţi ai societăţii civile, mediului academic, precum şi coordonatori naţionali ai SUERD din  ţările vecine Ucrainei.

Conferinţa a prilejuit o dezbatere activă referitoare la participarea Ucrainei în formatul SUERD, viziunea şi obiectivele sale viitoare, precum şi un schimb de experienţă şi bune practici cu alte state participante în acest format.

Coordonatorul Naţional al SUERD Silvia Davidoiu a împărtăşit participanţilor experienţa României, în calitate de ţară coordonatoare a trei Arii Prioritare ale SUERD. Reprezentantul MAE a efectuat o prezentare detaliată a mecanismului de funcţionare SUERD pe plan naţional, a proiectelor cu relevanţă pentru Ucraina realizate în cele trei Arii Prioritare SUERD coordonate de România, dar şi a provocărilor de la lansarea acestei strategii macro-regionale, cu 5 ani în urmă. De asemenea, a subliniat importanţa atribuită de România acestei platforme de cooperare la nivel macro-regional, respectiv, prin generarea de oportunităţi pentru statele nemembre UE, în vederea apropierii acestora de valorile şi spaţiul comunitar.

În context, Coordonatorul Naţional a încurajat autoritățile ucrainene să valorifice oportunitățile oferite de Strategia Dunării, precum şi să participe mai activ la reuniunile de lucru în formula SUERD. Evidenţiind valoarea adăugată a cooperării teritoriale, reprezentantul MAE a reiterat sprijinul României pentru dezvoltarea unor proiecte de interes comun, cu impact asupra cetăţenilor din comunităţile dunărene. În acelaşi context, Coordonatorul Naţional a lansat invitaţia partenerilor ucraineni de a efectua o vizită de studiu la Bucureşti, pentru o documentare cu privire la structura şi funcţionarea mecanismului guvernanţei SUERD în România.

 

Informaţii suplimentare:

Strategia UE pentru regiunea Dunării este proiectul politic european lansat de România împreună cu Austria, adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macro-regională a UE.

SUERD reprezintă un instrument de cooperare a statelor din bazinul Dunării (9 state membre UE şi 5 state non-membre UE), destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor UE. Mai multe detalii despre SUERD sunt disponibile la http://www.mae.ro/strategia-dunarii sau www.danube-region.eu

România coordonează 3 din cele 11 Arii Prioritare ale Strategiei Dunării, respectiv, Aria Prioritară 1a “ Căi navigabile interioare”, Aria Prioritară 3 “Cultură şi Turism” şi Aria Prioritară 5 “Gestionarea riscurilor de mediu”.