Centrul de presă

Întrevederile ministrului Teodor Meleșcanu și ministrului delegat Ana Birchall cu Dara Murphy, ministrul de stat pentru Afaceri Europene, Piața Unică Digitală și Protecția Datelor în Ministerul irlandez al Afacerilor Externe și Comerțului

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
31.01.2017

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana Birchall, au avut astăzi, 31 ianuarie, la București, întrevederi cu Dara Murphy, ministrul de stat pentru Afaceri Europene, Piața Unică Digitală și Protecția Datelor în Ministerul irlandez al Afacerilor Externe și Comerțului.

Cu prilejul primirii ministrului de stat irlandez de către ministrul român al afacerilor externe, a fost reconfirmat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale și dorința ambelor părți de diversifica și aprofunda în continuare parteneriatul româno-irlandez, atât în plan bilateral, cât și la nivel european. A fost apreciată buna integrare în societatea irlandeză a comunităţii române din Irlanda, oficialii români salutând în context atitudinea pozitivă a autorităților și a opiniei publice irlandeze față de cetățenii români stabiliți în această țară.

Cu prilejul întrevederii cu ministrul afacerilor externe, au fost discutate evoluțiile din vecinătatea estică a Uniunii Europene, în special situația de securitate la Marea Neagră, în contextul persistenței conflictelor înghețate. Ministrul Meleșcanu a evidențiat necesitatea conștientizării rolului Mării Negre ca parte esențială a securității euro-atlantice și a subliniat importanța unui angajament crescut al UE față de regiune și a consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO pe ambele dimensiuni geografice ale flancului estic (nord şi sud). Referindu-se la relațiile UE și NATO cu Federația Rusă, partea română a afirmat importanța unei abordări pragmatice, conformă cu normele dreptului internațional și cu năzuințele legitime ale statelor din regiune.

Ministrul Teodor Meleşcanu a reafirmat importanţa majoră pe care România o acordă Republicii Moldova, exprimând angajamentul pentru continuarea susținerii parcursului său european, precum şi a proiectelor în beneficiul cetăţenilor R. Moldova. Partea irlandeză a exprimat aprecierea și sprijinul pentru evaluările României și pozițiile promovate la nivelul UE în relațiile cu spațiul est-european și a susţinut o abordare unitară la nivelul statelor membre ale UE, care să promoveze valorile europene, statul de drept, principiile democratice, libera circulație, ca premisă a dezvoltării economice şi a îmbunătăţirii nivelului de trai pentru cetăţenii din această zonă.

Discuțiile dintre ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana Birchall, și omologul irlandez au permis aprofundarea unor aspecte de interes comun aflate pe agenda europeană actuală: procesul Brexit și reflecția privind viitorul Europei, gestionarea migrației, consolidarea pieței interne, cu accent pe piața digitală, viitorul Cadrului Financiar Multianual și al politicii de coeziune.

Ambele părţi au reiterat importanţa consolidării şi intensificării colaborării bilaterale în domeniul afacerilor europene, cu accent pe schimbul de bune practici în ceea ce priveşte pregătirile pentru exercitarea de către România a mandatului la Preşedinţia Consiliului UE şi pe coordonarea poziţiilor pe dosarele majore de interes european. În acest context, a fost convenită organizarea unei vizite de lucru a ministrului delegat pentru afaceri europene român la Dublin în perioada următoare.

În privința Brexit, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a reafirmat angajamentul României pentru o serie de priorități asociate negocierilor, în acest context fiind evidențiată importanța drepturilor românilor care trăiesc în Marea Britanie. De asemenea, vor fi depuse eforturi pentru a reduce impactul asupra bugetului Uniunii Europene, astfel încât să nu fie afectate obiectivele majore asumate. Rolul Uniunii Europene ca actor global și de politică externă trebuie consolidat, astfel încât Politica de Vecinătate și Parteneriatul Estic să rămână aceleași instrumente solide și atractive. Înaltul oficial român a reiterat necesitatea menţinerii unei implicări active a Uniunii în vecinătatea sa, atât pe dimensiunea sudică, cat şi în vecinătatea estică.

Cei doi interlocutori au salutat intenția guvernului britanic de a rămâne în continuare un partener apropiat al UE, partea română luând notă de particularităţile situaţiei Irlandei în procesul Brexit. 

Cu privire la procesul de reflecție asupra viitorului Uniunii, în cadrul dialogului a fost amintit interesul comun al celor două ţări pentru implicarea activă în susținerea unei Uniuni consolidate, în baza respectării valorilor fundamentale, drept singurul răspuns viabil pentru gestionarea cu succes a provocărilor actuale. A reieşit angajamentul celor două ţări de a lucra împreună pentru realizarea obiectivului unei Europe mai unite, mai puternice. Ministrul delegat Ana Birchall a reliefat importanța obținerii de rezultate concrete pe dosare de interes direct pentru cetățeni, precum creșterea economică și ocuparea forței de muncă, inovarea și securitatea, cât și continuarea energică a politicilor cu valoare adăugată în plan european.

În privința gestionării migrației, partea română a reiterat poziția României de susținere a cooperării în vederea unui răspuns comun în plan UE și de extindere a dialogului cu statele de origine și de tranzit pentru abordarea cauzelor profunde ale fenomenului. Ministrul delegat a evidenţiat contribuţia consistentă a României la realizarea acestor obiective, țara noastră fiind un contributor robust la eforturile de securizare a frontierei Uniunii Europene.

În siajul discuțiilor despre Piaţa Digitală Unică, Ministrul delegat al Afacerilor Europene a subliniat importanţa pe care România o acordă consolidării acesteia ca important factor catalizator pentru dezvoltarea, în continuare, a pieței interne a Uniunii Europene şi asigurarea competitivităţii sale pe plan internaţional.  A subliniat faptul că sunt necesare demersuri suplimentare la nivel european pentru consolidarea Pieţei Digitale Europene, şi în mod deosebit a securităţii cibernetice, precizând că aceste teme se vor număra printre priorităţile pe care România le va avea în calitate de preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, în semestrul I 2019. Cele două părți au convenit să coopereze pe această temă în perioada următoare.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice