Prima Pagina

Participarea Coordonatorului Naţional al SUERD la Conferinţa privind finanțarea inițiativelor SUERD din Republica Moldova

Coordonatorul Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), Silvia Davidoiu, a participat, la data de 7 februarie 2017,  la Conferinţa Națională privind finanțarea inițiativelor SUERD, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, la invitația Coordonatorului Național al SUERD din Republica Moldova.

Evenimentul a fost co-organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din R. Moldova, Cancelaria Guvernului R. Moldova și Agenția Austriacă de Dezvoltare. Conferința a reunit atât reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale din R. Moldova, cât şi exponenți ai mediul diplomatic acreditat la Chișinău, ai societăţii civile, precum şi coordonatori naţionali ai SUERD din  România și Ucraina.

Conferinţa a prilejuit o dezbatere activă referitoare la participarea R. Moldova în formatul SUERD, cu accent pe posibilitățile de identificare a surselor de finanțare a proiectelor subsumate SUERD, precum şi un schimb de experienţă şi bune practici cu alte state participante în acest format.

Coordonatorul Naţional al SUERD Silvia Davidoiu a împărtăşit participanţilor experienţa României, în calitate de ţară co-inițiatoare a Strategiei Dunării și coordonatoare a trei Arii Prioritare ale SUERD. Reprezentantul MAE a efectuat o prezentare detaliată a mecanismului de funcţionare SUERD pe plan naţional, a proiectelor cu relevanţă pentru R. Moldova realizate în cele trei Arii Prioritare SUERD coordonate de România, dar şi a provocărilor de la lansarea acestei strategii macro-regionale în anul 2011.

De asemenea, reprezentantul MAE a subliniat importanţa atribuită de România acestei platforme de cooperare la nivel macro-regional, respectiv, prin generarea de oportunităţi pentru statele nemembre UE, în vederea apropierii acestora de valorile şi spaţiul comunitar. Coordonatorul Naţional a încurajat autoritățile din R. Moldova să valorifice oportunitățile oferite de Strategia Dunării, precum şi să participe mai activ la reuniunile de lucru în formula SUERD.

Evidenţiind valoarea adăugată a cooperării teritoriale, reprezentantul MAE a reiterat sprijinul României pentru dezvoltarea unor proiecte de interes comun, cu impact asupra cetăţenilor din comunităţile vizate. În acelaşi context, Coordonatorul Naţional a reiterat deschiderea privind organizarea unor vizite la Bucureşti pentru partenerii interesați din R. Moldova, în scopul documentării/schimbului de experiență cu privire la structura şi funcţionarea mecanismului guvernanţei SUERD, în general, și a sistemului din România, în particular.