Participarea României la EXPO Astana 2017

Participarea României la Expo Astana 2017

Prin OUG nr. 40 din 30 iunie 2016 se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziţionale reglementate prin Convenţia privind Expoziţiile Internaţionale.

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziţionale la care România participă, instituţiile publice implicate, precum şi măsurile organizatorice, administrative şi financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăşurare efectivă şi de închidere a expoziţiilor.

Cadrul juridic al participării României la Expo Astana 2017 este prevăzut de HG nr. 710 din 28 septembrie 2016, care stabileşte modalitatea de nominalizare a comisarului secţiunii naţionale (prin decizie a prim-ministrului, la propunerea MAE), reglementează structura interministerială de organizare (din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri/Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerului Energiei, Ministerului Culturii/Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/Ministerul Cercetării şi Inovării) şi dispune măsurile administrative necesare pregătirii şi participării la expoziţia internaţională.

La data de 20 ianuarie 2017 a fost semnat, la Bucureşti, contractul de participare la Expo Astana 2017, în prezenţa ministrului afacerilor externe şi a Comisarului expoziţiei internaţionale. Contractul de participare la Expo Astana 2017 este un document standard care are rolul de a stabili cadrul juridic general al participării, obligând părţile semnatare să respecte în totalitate Regulamentele Generale şi Speciale ale expoziţiei, aşa cum au fost ele aprobate de Biroul Internaţional pentru Expoziţii.

Urmare a acestor acţiuni au fost constituite premisele pentru începerea activităţii Comisiei de organizare, care are rolul de a coordona procesul de elaborare a conceptului de participare. Şedinţa inaugurală a Comisiei de organizare a avut loc la data de 9 februarie 2017.

În cadrul Expo Astana 2017, României i-a fost  alocat un spaţiu expoziţional pre-construit de cca. 400 mp.