Prima Pagina

Hotărârea CJUE în cauza C-632/15, Popescu

Tip: 
Ştire
Data: 
08.05.2017


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene („CJUE” sau „Curtea”) a pronunţat miercuri, 26 aprilie 2017, hotărârea în cauza C-632/15, Popescu, ca urmare a cererii de decizie preliminară formulate, în temeiul articolului 267 TFUE, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care priveşte interpretarea unor prevederi din Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere („Directiva 2006/126/CE”).

 

Situaţia de fapt şi întrebarea adresată CJUE

Domnul Popescu deține un certificat de înregistrare a unui cvadriciclu ușor, asimilat unui moped, precum și un certificat de absolvire a unui curs de legislație rutieră pentru conducerea mopedelor pe drumurile publice. Documentele menționate îi permiteau să circule cu un vehicul precum al său, în conformitate cu articolele 160 și 161 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în versiunea în vigoare anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Începând cu 19 ianuarie 2013, conducerea pe drumurile publice a mopedelor sau a vehiculelor asimilate a fost condiționată în România de obținerea unui permis de conducere, în temeiul Legii nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002, care transpune în dreptul național anumite dispoziții ale Directivei 2006/126/CE.

Domnul Popescu a formulat o acțiune prin care a solicitat ca dreptul său de a conduce mopede pe drumurile publice, astfel cum a fost dobândit înainte de 19 ianuarie 2013, să fie recunoscut după această dată, fără a fi necesară îndeplinirea unor formalități suplimentare, precum și eliberarea de către autoritatea competentă a unui document care să ateste respectivul drept. În susținerea acțiunii formulate, acesta a susținut că dispozițiile Legii nr. 203/2012 nu sunt conforme cu considerentul (5) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2006/126/CE, potrivit cărora niciun drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrâns în vreun fel prin dispozițiile directivei.

În acest context, Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Curţii să se precizeze  „Dacă prevederile Directivei 2006/126/CE [...] permit statului român ca, în cazul conducătorilor de mopede, deţinători ai unui înscris oficial care le conferea dreptul să conducă pe drumurile publice anterior datei de 19 ianuarie 2013, să instituie obligativitatea unui permis de conducere pe baza susţinerii unor probe/ unei examinări similare celorlalte autovehicule, pentru a putea conduce mopedele şi după data de 19 ianuarie 2013.”

 

Hotărârea CJUE

În primul rând, Curtea a amintit că, potrivit jurisprudenţei sale, articolul 13 din Directiva 2006/126/CE, intitulat „Echivalări între permisele de model necomunitar” și în care figurează expresia „drept de conducere acordat”, vizează exclusiv reglementarea chestiunii echivalării între drepturile dobândite înainte de punerea în aplicare a acestei directive și diferitele categorii de permise de conducere definite de directiva menționată, și anume între diferitele categorii de permise de conducere instituite de statele membre și cele care rezultă din directiva menţionată. Prin urmare, dispoziția în discuție nu privește decât echivalările între permisele de conducere anterioare și noul model unic comunitar.

În al doilea rând, în aprecierea Curţii, Directiva 2006/126/CE are ca obiectiv, printre altele, îmbunătățirea siguranței rutiere. Considerentul (8) al directivei menționate precizează că, „[d]in motive de siguranță rutieră, ar trebui stabilite cerințe minime pentru eliberarea unui permis de conducere”. De asemenea, potrivit considerentului (13) al acestei directive, „[i]ntroducerea unei categorii de permise de conducere pentru mopede va crește, în special, siguranța rutieră în ceea ce privește conducătorii auto cei mai tineri care, conform statisticilor, sunt cei mai afectați de accidentele rutiere”.

Începând de la 19 ianuarie 2013, statele membre au fost obligate să instituie o nouă categorie de permise de conducere pentru mopede, în temeiul articolului 16 alineatele (1) și (2) din directiva menționată. Asemenea permise sunt eliberate, conform articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/126/CE, solicitanților care au promovat un test teoretic și, dacă legiuitorul național a decis astfel, au susținut cu succes o probă practică și/sau un examen medical.

În opinia Curţii, este incontestabil că cerința privind dobândirea de către conducătorii de mopede a unor cunoștințe teoretice și eventual a unor competențe practice vizează creșterea nivelului de siguranță rutieră. În plus, necesitatea obținerii prealabile a unui permis de conducere face posibilă aplicarea, în cazul încălcării legislației rutiere, a dispozițiilor naționale în materie de retragere, de suspendare, de reînnoire și de anulare a permisului de conducere.

Prin urmare, o interpretare a articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2006/126/CE care ar interzice înăsprirea de către statele membre a condițiilor de autorizare a conducerii de mopede pe drumurile publice existente anterior datei de 19 ianuarie 2013 ar împiedica realizarea obiectivului îmbunătățirii siguranței rutiere urmărit de legiuitorul Uniunii.

În concluzie, Curtea a statuat că dispozițiile Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere, în special articolul 13 alineatul (2) din aceasta, trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale, adoptate în vederea transpunerii acestei directive, care pune capăt autorizării de a conduce mopede fără a deține un permis de conducere a cărui eliberare este condiționată de promovarea unor probe și/sau examinări similare celor impuse pentru conducerea altor autovehicule.

Concluzia Curţii este în linia observaţiilor formulate de Guvernul României.