Discursuri

Intervenția ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, cu prilejul Conferinței de lansare a campaniei de promovare a candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în CS ONU

Vorbitor: 
Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu
Data: 
12.09.2017
Eveniment: 
Lansarea candidaturii României la CS ONU
Locaţia: 
București, Palatul Parlamentului

 

Doamnelor și domnilor miniștri,

Stimați membri ai Parlamentului României,

Excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori și reprezentanți permanenți,

Onorată audiență,

 

Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Este greu să vă rețin atenția după cele două mesaje importante care practic au reliefat principalele idei care stau la baza candidaturii noastre pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, pentru intervalul 2020-2021. Întâlnirea noastră are un obiectiv foarte simplu, un obiectiv ambițios, acela de a obține din nou un loc important în cadrul diplomației multilaterale, dar în același timp își propune să prefațeze participarea delegației naționale la segmentul de nivel înalt al celei de-a 72-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU, care se va desfășura la New York, în perioada 17-24 septembrie.

Nu în ultimul rând, conferința marchează un important moment aniversar, pe care mulți dintre noi nu îl știu, pe care câțiva dintre noi din sală l-am trăit. Este vorba de marcarea a 50 de ani de la alegerea României, prin consens, în funcția de președinte al celei de-a 22-a Sesiuni a Adunării Generale, în intervalul 1967-1968. România a fost primul stat din Grupul Est European ales în această înaltă responsabilitate, la 12 ani de la admiterea sa în cadrul ONU. Un mandat care a însemnat o recunoaștere a diplomației românești și, în același timp, un mandat care a fost condus cu distincție de cel care a fost Corneliu Mănescu, ministrul facerilor externe al României.

Încă de la început, vreau să subliniez că  realiyarea acestui obiectiv nu se poate face fără  conjugarea eforturilor tuturor segmentelor societății românești: instituțiile statului român, personalitățile politice din țara noastră, societatea civilă, mediul academic, de afaceri și, nu în ultimul rând, mass media română.

Reprezentarea aici a președinților celor două Camere este un mesaj extrem de direct și de clar în legătură cu sprijinul pe care legislativul României îl acordă acestei candidaturi și le mulțumesc.

Vreau să spun că pe lângă problema candidaturii ca atare ne interesează foarte mult să începem o dezbatere foarte serioasă în legătură cu relevanța ONU, pentru mediul de securitate contemporan, rolul diplomației multilaterale și contribuția istorică și de perspectivă a României la Organizație

În acest spirit, Reuniunea Anuală a Diplomației Române din acest an a oferit un bun prilej de reflecție asupra strategiei și construcției externe prin care România își poate atinge acest obiectiv. Un panel tematic special a fost dedicat acestei candidaturi și modalităților concrete de reafirmare a angajamentului României în apărarea unui sistem internațional bazat în multilateralism.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

Suntem membrii ONU din 1955, am obținut și mandate de membru nepermanent în Consiliul de Securitate dar am avut și o activitate susținută, de-a lungul anilor, în comitetele, organismele, comisiile și programele importante ale Organizației.

În același timp, România a acordat o atenție specială eforturilor de întărire a capacităților și eficienței sistemului ONU, care implică un proces novator de reformă.

Astfel, pe parcursul actualei sesiuni a Adunării Generale a ONU, țara noastră a co-prezidat Negocierile Interguvernamentale pentru reforma Consiliului de Securitate al ONU, alături de Tunisia.

La 2 iunie 2017, am lansat oficial, la sediul ONU din New York, campania pentru promovarea candidaturii României la Consiliul de Securitate. Am avut, cu acest prilej, o serie de întâlniri cu înalți oficiali ai ONU, începând cu Secretarul General Antonio Guterres, privind tematicile de actualitate înscrise pe agenda Organizației, precum și cu reprezentanții permanenți ai unor grupuri regionale și politice din cadrul acesteia, în scopul obținerii sprijinului pentru candidatura noastră.

În intervalul rămas până la alegeri, România trebuie să promoveze o conduită activă în organizațiile internaționale și în dezbaterile multilaterale, care să stea deopotrivă sub semnul continuității în domeniile sale de expertiză, dar și al actualității subiectelor aflate în dezbatere.

Între acestea, aș aminti stabilizarea și reconstrucția post-conflict, combaterea terorismului și extremismului violent, educația pentru pace, migrația, dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, schimbările climatice, pentru a menționa doar câteva din aceste priorități pe care le avem.

Misiunea pe care România intenționează să și-o asume în cadrul unui nou mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate poate fi rezumată în cuvintele marelui diplomat Nicolae Titulescu: „România a susținut întotdeauna securitatea colectivă, pacea indivizibilă și soluționarea tuturor disputelor prin mijloace pașnice”. Acestea au fost coordonatele pe care s-a înscris și se înscrie acțiunea externă a țării noastre, ilustrând convingerea profundă că Organizația Națiunilor Unite reprezintă securitatea colectivă în forma cea mai extinsă.

În acest context, am optat pentru o deviză a campaniei care să reflecte aceste realități, respectiv ”România pentru CS ONU: Un angajament pe termen lung în favoarea Păcii, Justiției și Dezvoltării”.

Un instrument important pentru noi în calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate îl constituie Asistența Oficială pentru Dezvoltare, gestionată de Agenția României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare - RoAid, care a devenit funcțională în aceste zile. Ne-am asumat angajamentul de a crește alocările destinate Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare și de a lărgi semnificativ cercul destinatarilor acestora, în special către state din Africa, America Latină și Caraibe, dar și din regiunea Asia-Pacific. 

Mă bazez pe o comunicare susținută și un dialog în timp real cu toți cei interesați să susțină candidatura României și să ne propună idei și linii de acțiune. De aceea, este o mare plăcere pentru mine să lansez oficial pagina de campanie a candidaturii, ce va fi accesibilă începând de astăzi printr-un link din cadrul site-ului principal al MAE.

Dincolo de exercițiul necesar de informare privind demersurile autorităților române și acțiunile diplomatice ale ambasadelor noastre, îmi doresc ca această pagină să stimuleze sprijinul societății românești pentru această importantă miză de politică externă a țării noastre.

 

Doamnelor și domnilor,

Cu o rețea de peste 150 de ambasade și consulate în toată lumea, consider că avem capacitatea de a acționa eficient și de a ne ridica la înălțimea obligațiilor ce ne vor reveni în exercitarea mandatului la Consiliul de Securitate. 

România este deplin pregătită să își asume aceste responsabilități și solicită încrederea celorlalte state membre ONU, prin acordarea votului la alegerile din iunie 2019.

Știm că decizia privind opțiunea de vot se ia în capitale și îmi exprim convingerea, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, că mesajul nostru se va bucura de susținerea statelor pe care cu onoare le reprezentați la București. Vă asigur că mandatul nostru la CS ONU va fi pragmatic și orientat spre rezultate.

 

Vă mulțumesc pentru atenție.