Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la întâlnirea finală de conștientizare a proiectului JUSTROM

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
29.01.2018

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat astăzi, 29 ianuarie 2018, la întâlnirea desfășurată în cadrul finalizării proiectului comun al Consiliului Europei și Comisiei Europene privind Accesul la justiție al femeilor rome și nomade (JUSTROM).

În intervenția sa, oficialul român a reiterat angajamentul autorităților române față de incluziunea persoanelor aparținând minorității rome, evidențiind măsurile adoptate la nivel național și local pentru creșterea accesului pe piața muncii, asigurarea accesului la educație de calitate, precum și la servicii sanitare și sociale. A subliniat importanța acordată consolidării structurilor naționale de  implementare a strategiei naționale în domeniu și cooperării între structurile administrației publice și ai societății civile. A evidențiat vulnerabilitățile și provocările cu care se confruntă femeile rome și importanța asigurării accesului nediscriminatoriu la justiție al acestora.    

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a exprimat aprecierea față de sprijinul oferit de Consiliul Europei și Comisia Europeană în eforturile României pentru sporirea integrării persoanelor aparținând minorității rome și a combaterii oricăror forme de discriminare la adresa acestora.  

 

Elemente de background:

JUSTROM (“Roma and Traveller Women’s Access to Justice”) este un program pilot, cofinanțat de Comisia Europeană – DG JUST și Consiliul Europei și implementat în Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia și România, cu scopul de a consolida conștientizarea femeilor rome și nomade asupra drepturilor lor și a mecanismelor de plângeri existente, de a sprijini responsabilizarea și autonomia femeilor rome și nomade, precum și accesul acestora la justiție. Proiectul a fost lansat în România la 10 noiembrie 2016.