Centrul de presă

Participarea secretarului de stat George Ciamba la conferința cu tema „Romii: contribuții la dezvoltarea statului român”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
22.02.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la 22 februarie 2018 la conferința cu tema „Romii: contribuții la dezvoltarea statului român”, organizată de European Roma Institute for Arts and Culture.  

În intervenția sa din deschiderea evenimentului, secretarul de stat George Ciamba a evidențiat contribuția istorică a romilor la dezvoltarea societății românești contemporane, subliniind, totodată, progresele substanțiale realizate de România în ultimii 20 de ani, în sensul combaterii discriminării romilor și a incluziunii sociale.

Oficialul român a reiterat angajamentul ferm al Ministerului Afacerilor Externe în sensul protejării și promovării drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor săi, indiferent de etnie, în spiritul principiilor democratice și valorilor fundamentale de drepturile omului.

A arătat, totodată, că incluziunea socială este un proces de durată, care necesită implicare permanentă atât din partea autorităților naționale și locale, a populației majoritare, cât și, în egală măsură, din partea minorității romilor.
 

Informații suplimentare:

Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură (The European Roma Institute for Arts and Culture e.V. - ERIAC) este o inițiativă comună a Consiliului Europei, Fundațiilor pentru o Societate Deschisă și inițiativei liderilor romilor – Alianța pentru Institutul European al Romilor. ERIAC este o asociație, înființată conform legii germane la Berlin, la 7 iunie 2017, cu scopul declarat de a consolida încrederea de sine a romilor și contracararea stereotipurilor negative față de romi prin intermediul artei, culturii, istoriei și media.

Pentru mai multe informații: http://eriac.org/