Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la evenimentul "Romii: contribuții la dezvoltarea statului român"

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
22.02.2018

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat astăzi, 22 februarie 2018, la sesiunea de comunicări din cadrul evenimentului “Romii: contribuții la dezvoltarea statului român”.

În intervenţia sa, oficialul român a subliniat importanța acordată asigurării incluziunii romilor atât la nivel guvernamental, cât și în plan european. În context, a reamintit participarea activă a României la adoptarea principalelor documente în domeniu, în special Cadrul UE pentru Strategiile naţionale de incluziune a romilor și Recomandarea privind măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre. A amintit și măsurile prin care România a întâmpinat cerințele stabilite la nivel european, prin implementarea Strategiei guvernamentale de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2015-2020.

A mai arătat că rolul romilor la nivel naţional şi european comportă o importantă dimensiune economică şi socială. În condițiile în care ideea de Europă socială capătă un contur din ce în ce mai pregnant, eliminarea discriminărilor de orice natură, abordarea nevoilor grupurilor vulnerabile şi asigurarea unui standard social cât mai ridicat pentru toţi cetăţenii români și europeni reprezintă priorități pentru factorii de decizie de la toate nivelurile.

Informații suplimentare

Evenimentul „Romii: contribuții la dezvoltarea statului român” a fost organizat de Institutul European Rom pentru Artă și Cultură în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a României, Agenția Națională pentru Romi, Punctul Național de Contact pentru Romi, Centrul Național de Cultură a Romilor, SNSPA și Asociația Romano ButiQ. Reuniunea a fost organizată în contextul Centenarului României, cu scopul de a evidenția contribuția istorică a romilor din țara noastră la dezvoltarea diverselor domenii ale vieții publice.