Prima Pagina

Concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unor posturi prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE în contextul procesului de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 – aprilie 2018

 

 


Informații referitoare la etapa testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru accesul la informațiile clasificate

 

 • Toți candidații care au parcurs etapa testării medicale și psihologice au fost declarați «apți».
 • Toţi candidaţii care au parcurs etapa avizului ORNISS și au obţinut accesul la informații clasificate au fost declaraţi «admiși».

 

 

 Afişat astăzi, 16 octombrie 2018
  Informații referitoare la testarea medicală şi psihologică

 

 

 Afişat astăzi, 28 august 2018
 


 Rezultatele etapei de verificare a dosarelor

 Rezultate după verificarea dosarelor de concurs în format fizic

Pentru completarea formularelor în vederea obținerii avizului ORNISS de acces la informații clasificate, candidații declarați admiși în urma verificării dosarelor se vor prezenta marți, 14 august 2018, ora 9.00, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (intrarea din Aleea Modrogan nr. 14, sector 1) - interior 1438 sau 1209 (telefon 021-431.1438 sau 021-431.1209).

În vederea facilitării acestui demers, candidații sunt rugați să consulte formularul de bază, disponibil la adresa http://www.orniss.ro/ro/formulare/fsp/nationale/pdf/a15.pdf, pentru a cunoaște și pregăti informațiile necesare pentru a completa acest formular, precum și legislația relevantă (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, Hotărârea nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu).

Informațiile privind programarea candidaților declarați admiși pentru testările medicale și psihologice, în urma verificării dosarelor, vor fi anunțate în timp util, în condițiile Regulamentului de concurs.

 Afişat astăzi, 6 august 2018

 

 Rezultatele evaluării finale:

Listele finale ale candidaților admiși și respinși la proba interviului:

 specialist achiziții publice / AP /

 contabil / APC /

 specialist birou de presă – audio – video / COM 2 /

 expert afaceri europene / EXPERT /

 specialist protocol / PR 1 /

Candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării etapei interviului vor prezenta într-un dosar cartonat cu şină, documentele prevăzute la art. 21 alin. (2) din Regulamentul de concurs, încopciate și numerotate, însoţite de documentele în original pentru conformitate, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti – intrarea de la Registratură) după următorul program:

 • joi, 26 iulie 2018, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
   
 • vineri, 27 iulie 2018, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
   
 • luni, 30 iulie 2018, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

În vederea prezentării dosarului, candidaţii vor transmite un e-mail către admitere@mae.ro, până luni, 23 iulie a.c., inclusiv, ora 16:00, în care vor menţiona numele complet, ziua şi ora alese pentru a depune dosarul.

Dosarul prezentat în format fizic trebuie să conţină aceleași documente care au fost depuse în etapa înscrierii electronice la concurs, precum şi 2 fotografii (mărime 3,5cm/4,5cm) și certificatul de cazier judiciar, în conformitate cu art. 21 alin. (2) din Regulamentul de concurs. Candidaţii sunt rugaţi să verifice, cu atenţie, documentele din dosar înainte de a se prezenta la sediul MAE. Această etapă de concurs este eliminatorie.

Conform art. 21 alin. 3 din Regulamentul concursului, depunerea dosarului se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la Departamentul Resurse Umane, telefon 021 431 1717, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 16.00.

 

 Afişat astăzi, 19 iulie 2018
 


   Rezultatele interviului

 specialist achiziții publice / AP /

 contabil / APC /

 specialist birou de presă – audio – video / COM 2 /

 expert afaceri europene/ EXPERT /

 specialist protocol / PR 1 /

Listele finale ale candidaților admiși și respinși la proba interviului se stabilesc și se afișează după finalizarea procedurii contestațiilor depuse în urma interviului, în conformitate cu prevederile art. 18-20 din Regulamentul de concurs.

Candidaţii pot depune contestaţii la rezultatele probei interviului, având la dispoziţie următoarele posibilităţi:

 • transmiterea electronică a contestaţiilor la adresa admitere@mae.ro până luni – 16 iulie 2018, ora 23:59:59 (ora României)

sau

 • depunerea personală a contestaţiilor (sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială) la Registratura MAE din Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: luni – 16 iulie 2018, între orele 10:00-16:00.

 

 ​​  Afişat astăzi, 13 iulie 2018


 

  Soluționarea contestațiilor la rezultatele probei scrise

 

 ​​  Afişat astăzi, 6 iulie 2018


 

   Informații referitoare la interviu 

 

Interviul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe – Clădirea Eminescu (intrarea din Aleea Alexandru nr. 33), joi, 12 iulie 2018, de la ora 10:00: Lista (click aici)

Candidații care vor fi declarați admiși ca urmare a soluționării contestațiilor la proba scrisă vor susține interviul după ultimul candidat programat pentru domeniul/profilul postului pentru care candidează.

 Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport);

 Interviul va fi înregistrat pe suport audio, în conformitate cu prevederile Regulamentului de concurs;

 Durata efectivă a interviului de concurs va fi de aproximativ 10 minute;

Candidaților le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la interviu, este interzisă folosirea de către candidați a oricăror surse de comunicare/informare/consultare;

 Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu eliminarea candidatului din concurs;

 

 ​​  Afişat astăzi, 5 iulie 2018


 

 Rezultatele evaluării răspunsurilor la proba scrisă:

 Lista candidaților admiși/respinşi după proba scrisă

 Lista candidaților absenți la proba scrisă

 

Candidații care au primit o notă mai mare sau egală cu 7 și care au fost declarați respinși nu au obținut, la cel puțin un subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de concurs.

În perioada 28 - 29 iunie 2018, candidaţii pot depune contestaţii la rezultatele probei scrise, având la dispoziţie următoarele posibilităţi:

 • transmiterea electronică a contestaţiilor la adresa admitere@mae.ro până vineri – 29 iunie 2018, ora 23:59:59 (ora României)

sau

 • depunerea personală a contestaţiilor (sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială) la Registratura MAE din Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: joi – 28 iunie 2018 și vineri – 29 iunie 2018, între orele 10:00-16:00.

 

 ​​  Afişat astăzi, 27 iunie 2018


 Anunț important

Pentru domeniul Contabil, codul postului APC, se vor acorda, din oficiu, 0,15 puncte pentru răspunsul la întrebările nr. 21-34, 38 și 49 a Subiectului nr. I (test grilă), ca urmare a identificării unor inadvertențe în redactarea acestor întrebări prin raportare la bibliografia de concurs.
Pentru domeniul Contabil, codul postului APC, se vor acorda, din oficiu, 1,50 puncte pentru răspunsul la Subiectul nr. II, ca urmare a identificării unei inadvertențe în redactarea acestui subiect prin raportare la bibliografia de concurs.
Pentru domeniile Specialist comunicare internațională și Specialist birou de presă audio – video se vor acorda 0,5 puncte pentru corectitudinea gramaticală pentru subiectul B – organizarea unei conferințe de presă.

 

 ​​  Afişat astăzi, 27 iunie 2018


 Barem de notare şi corectare pentru proba scrisă

 specialist achiziții publice - AP

 contabil - APC

 specialist protocol - PR 1

 manager parc auto - PR 2

 specialist comunicare internațională - COM 1

 specialist birou de presă – audio – video - COM 2

 expert afaceri europene


​​ Subiectele probei scrise​ 

 specialist achiziții publice - AP

 contabil - APC

 specialist protocol - PR 1

 manager parc auto - PR 2

 specialist comunicare internațională - COM 1

 specialist birou de presă – audio – video - COM 2

 expert afaceri europene

 ​​ Afişat astăzi, 11 iunie 2018 Informații referitoare la proba scrisă

Data desfășurării: 11 iunie 2018;

Ora de începere: 14:00;

Loc de desfăşurare: Ministerul Afacerilor Externe – Clădirea Eminescu (intrarea din Aleea Alexandru nr. 33).
 

 Click pentru programarea candidaților în săli

Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face în intervalul orar 13:15 – 13:30 numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport). Lipsa acestuia atrage neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs.

Adresăm rugămintea candidaților de a citi cu atenție prevederile Regulamentului de concurs cu privire la conduita din timpul probei scrise.

Reamintim faptul că este interzis accesul, în sălile de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

 Afişat astăzi, 5 iunie 2018


 

 ​ Rezultatele verificării obiecțiunilor depuse după selecția dosarelor de concurs

 

​​   Afişat astăzi, 24 mai 2018


 

   Listă candidaţilor admiși (eligibili), respectiv respinși (neeligibili) după selecţia dosarelor

În perioada 16-17 mai 2018, persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face obiecțiuni cu privire la eventualele erori materiale din liste cu privire la propria persoană, având la dispoziție următoarele posibilități:

 • transmiterea electronică a obiecțiunilor la adresa admitere@mae.ro până joi – 17 mai 2018, ora 23:59:59 (ora României)

sau

 • depunerea personală a obiecțiunilor (sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială) la Registratura MAE din București, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: miercuri – 16 mai 2018 și joi –
  17 mai 2018
  – între orele 10:00-16:00.

   Afişat astăzi, 15 mai 2018

 


 

   Anunț important

Formularul electronic pentru înscrierea la concurs va fi activat la 19.04.2018, ora 00:00:00, ora României. Candidaţii pot încărca dosarele de înscriere AICI.

Înainte de a începe încărcarea electronică a dosarului, consultaţi instrucţiunile de completare.

Formularul de înscriere va rămâne activ în perioada 19.04.2018 (ora 00:00:00, ora României) – 28.04.2018 (ora 23:59:59, ora României).

ATENŢIE! După încărcarea în sistem, dosarul de înscriere nu mai poate fi modificat/completat.

La finalizarea încărcării dosarului de concurs (după apăsarea butonului ”Trimite candidatura”), veți primi un mesaj automat de confirmare a înregistrării. Vă rugăm să urmăriți primirea acestuia și să rețineți codul de înregistrare trimis odată cu această confirmare.

Pentru a evita supraîncărcarea sistemului şi eventualele neplăceri tehnice aferente, vă rugăm să nu amânaţi înscrierea pentru ultimele zile alocate acestei etape de concurs.
 

   Afişat astăzi, 18 aprilie 2018

 


 

  Anunț important

Instrucţiuni în vederea înscrierii electronice la concursul pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în MAE.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 19.04.2018 (ora 00:00:00, ora României) – 28.04.2018 (ora 23:59:59, ora României).

 

   Afişat astăzi, 13 aprilie 2018

 


 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) și art. 6 din Cap. III al Anexei IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu Hotărârea de Guvern nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 557/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe, publicat în Monitorul Oficial nr. 303/2018, Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, până la 31 decembrie 2019, a unui număr de 13 posturi prevăzute pentru funcții de execuție specifice în contextul procesului de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.

La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcții de execuție specifice în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată, și în legile în vigoare; are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 

Descrierea posturilor, cerințele specifice pentru ocuparea acestora și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici:

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, în perioada 19.04–28.04.2018, prin intermediul formularului de înscriere, care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea „Cariere” – „Oportunităţi de angajare”.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 19.04.2018 (ora 00:00:00, ora României) – 28.04.2018 (ora 23:59:59, ora României).

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-431.1717, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, ora României.

 

  Afişat astăzi, 13 aprilie 2018