Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Dan Neculăescu la reuniunea la nivel înalt a Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii şi la dezbaterea cu tema Tineret, Pace și Securitate din Consiliul de Securitate al ONU

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
24.04.2018

Secretarul de stat Dan Neculăescu a prezidat, la 23 aprilie 2018, lucrările Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii (PBC), for onusian care sprijină eforturile de pace în statele afectate de conflict. Obiectivul principal al reuniunii a fost evidenţierea demersurilor de reconstrucţie şi realizare a tranziţiei democratice în Gambia, precum şi mobilizarea sprijinului statelor membre ONU pentru priorităţile de dezvoltare ale acestui stat, în perspectiva organizării, la Bruxelles, cu sprijinul UE, a Conferinţei internaţionale a donatorilor, în mai 2018. Secretarul de stat Dan Neculăescu a subliniat în mesajul său angajamentul Comisiei ONU pentru a susţine Gambia în tot acest proces.

De asemenea, secretarul de stat Dan Neculăescu a participat, la 23 aprilie 2018, în calitate de preşedinte al PBC, şi la dezbaterea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Tineretului, Păcii și Securităţii. Cu acest prilej, a evidenţiat importanţa pe care PBC o atribuie susținerii rolului esenţial al tinerilor în asigurarea şi menţinerea păcii atât în statele și regiunile în care Comisia activează, cât și în cadrul ONU.

Totodată, a exprimat susținere pentru inițiativele cu impact pozitiv asupra tinerilor aflați în zonele afectate de conflicte. Cu titlu de exemplu, a menționat Iniţiativa de promovare a egalităţii de gen şi a tinerilor, aparținând Fondului pentru Consolidarea Păcii, prin intermediul căruia au fost alocate la nivel global aproximativ 15 milioane de dolari în ultimii doi ani pentru programe aferente.


Informaţii suplimentare:

Comisia pentru Consolidarea Păcii (PBC) este organismul ONU care oferă recomandări Consiliului de Securitate si Adunării Generale în situații de importanță majoră privind consolidarea păcii. România asigură preşedinţia organismului în perioada februarie 2018 – februarie 2019.

Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Tineretului, Păcii și Securităţii a fost organizată ca urmare a adoptării prevederilor rezoluției 2250 (2015) privind identificarea unor măsuri eficiente la nivel local, regional și internațional pentru creșterea incluziunii și stimularea contribuțiilor pozitive ale persoanelor tinere în soluționarea conflictelor și procesele de pace. În cadrul evenimentului au luat cuvântul membrii Consiliului de Securitate și reprezentanți ai statelor membre ONU, exprimând opinii în favoarea incluziunii sociale, consolidării păcii şi promovării tinerilor ca factor indispensabil în soluționarea conflictelor. Membrii Consiliului de Securitate au declarat susținerea pentru adoptarea unei noi rezoluții a CS al ONU privind rolul tinerilor în procesul de consolidare a păcii.