Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, la cea de-a 128-a reuniune ministerială a Consiliului Europei

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
18.05.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la 18 mai 2018, la Elsinore/Danemarca, la cea de-a 128-a reuniune ministerială a Consiliului Europei, sub mandatul Danemarcei, care, din luna noiembrie 2017, deţine Preşedinţia în exerciţiu a Comitetului Miniştrilor.

Reuniunea de la Elsinore a marcat și transferul președinției Comitetului Miniștrilor, de la Regatul Danemarcei la Republica Croaţia (mai – noiembrie 2018).

Discuţiile s-au concentrat asupra necesității demarării unui proces de reformă privind viitorul Organizaţiei, astfel încât aceasta să fie în măsură să asigure protecţia drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în contextul noilor provocări, inclusiv cele tehnologice.

Agenda de discuţii a mai inclus provocările actuale pentru securitatea democratică, garantarea constantă a eficacității sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.

De asemenea, au fost discutate modalităţile de a asigura funcţionarea eficientă a Consiliului Europei, cu respectarea obligațiilor financiare, conform prevederilor statutare, precum și îmbunătăţirea colaborării dintre structurile Consiliului Europei și consolidarea cooperării cu celelalte organizaţii şi agenţii internaţionale.

În intervenția sa, George Ciamba a exprimat susținerea pentru obiectivul demarării procesului de reformă a Organizației și a reiterat necesitatea respectării de către toate statele membre a obligațiilor asumate la momentul aderării la Consiliul Europei.

Secretarul de stat român a reconfirmat menținerea relevanței Consiliului Europei, având în vedere că societățile europene se confruntă cu multiple provocări externe și interne, atât din punctul de vedere al asigurării unui climat de securitate, cât și al apărării drepturilor omului. A evidenţiat faptul că,în fața acestor provocări, sunt necesare eforturi susținute pentru a armoniza obiectivul asigurării securității și a consolida, în același timp, instituțiile democratice.

Totodată, a subliniat necesitatea asigurării respectării eficiente a drepturilor omului în toate statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv în zonele de criză și conflict, menționând în acest sens situația din estul Ucrainei și conflictele prelungite din R. Moldova și Georgia.

A reafirmat, în context, poziția României de susţinere pentru soluționarea pașnică, negociată și cuprinzătoare a tuturor conflictelor prelungite, cu respectarea deplină a principiilor și normelor dreptului internațional.

De asemenea, demnitarul român a reiterat angajamentul ţării noastre față de sistemul Convenției Europene pentru Drepturile Omului, ca pilon de bază pentru protecţia şi garantarea drepturilor omului.

În marja reuniunii, secretarul de stat George Ciamba a avut întrevederi bilaterale cu Marija Pejcinovic Buric, viceprim-ministru și ministrul croat al afacerilor externe, cu Terens-Nikolaos Quick, adjunct al ministrului grec al afacerilor externe, cu Ildefonso Castro, secretar de stat în MAE spaniol și cu Teresa Ribeiro, secretar de stat în MAE portughez.

Cu ocazia reuniunii ministeriale, au fost adoptate o serie de decizii privind consolidarea securității democratice în Europa, garantarea constantă a eficacității sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, cooperarea dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Totodată, a fost adoptat Protocolul de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la procesarea automată a datelor personale.


Informații suplimentare:

Comitetul de Miniştri (CM) este format din reprezentanții celor 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Președinția CM este deținută pentru o perioadă de 6 luni de fiecare stat membru al Consiliului Europei în ordine alfabetică. Din anul 2004, sesiunile ministeriale au loc o singură dată pe an.

România a fost invitată să adere la Consiliul Europei (CoE) prin Rezoluţia nr. 37/1993 a Comitetului de Miniştri (CM), adoptată la 4 octombrie 1993.

În perioada noiembrie 2005 - mai 2006, România a deţinut Preşedinţia Comitetului Miniştrilor, promovând următoarele obiective prioritare: promovarea standardelor democratice şi ale bunei guvernări; întărirea protecţiei generale a drepturilor omului în Europa, inclusiv în zone în care sistemele existente nu sunt încă eficiente; dezvoltarea unor societăţi incluzive, prin promovarea diversităţii şi a dialogului între religii şi culturi; întărirea eficienţei şi a coerenţei arhitecturii instituţiilor europene.