Prima Pagina

Lansarea proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european“

 

Lansarea proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european“

 

Ministerul Afacerilor Externe implementează, în calitate de lider de proiect, începând din data de 19 iunie 2018 proiectul „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european“ cod SIPOCA 400 / cod SMIS2014+ 115759. Prezentul proiect se realizează în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului României, Institutul European din România și École Nationale d’Administration din Franța.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente“, cererea de proiecte IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1/) Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare, obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul își propune consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de policy making la nivel european. Acesta vizează consolidarea rolului proactiv al României la nivel european prin dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene, dezvoltarea unor proceduri de lucru eficiente la nivelul ministerelor, consolidarea capacității acestora în domeniul afacerilor europene, elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și realizarea unor analize pe tematici de actualitate, prioritare din domeniul afacerilor europene, cu privire la care să poată fi identificat și fundamentat adecvat interesul național.

Modalitatea de gestionare a afacerilor europene, atât în plan interinstituțional, cât și în planul reprezentării intereselor României la nivelul decizional al Uniunii Europene, va fi îmbunătățit în mod semnificativ, având ca rezultat creșterea relevanței și gradului de fundamentare a poziției României în planul decizional al Uniunii Europene, inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de reprezentare activă în cadrul procesului de negociere european.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează (1) îmbunătățirea participării României la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene prin dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene, (2) îmbunătățirea comunicării și colaborării în domeniul afacerilor europene și (3) consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene.


Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene
  • Dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene
  • Consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.099.006,20 lei, din care:

 

  • 11.840.890,03 lei (aproximativ 83,9838%) asistență financiară nerambursabilă;
  • 2.258.116,17 lei (aproximativ 16,0161%) contribuție beneficiari.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni.