Centrul de presă

Participarea secretarului de stat George Ciamba la lucrările Comisiei I a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
17.10.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 17 octombrie 2018, la lucrările Comisiei I a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, în cadrul segmentului dedicat dezbaterilor generale.

În intervenția sa, oficialul român a reafirmat angajamentul pe termen lung al Românei în favoarea multilateralismului și contribuția națională la eforturile de promovare a păcii și securității internaționale, în contextul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2020-2021.

Secretarul de stat George Ciamba a subliniat că, din perspectiva țării noastre, „Tratatul de neproliferare nucleară continuă să reprezinte cel mai potrivit instrument în susținerea eforturilor globale pentru o lume fără arme nucleare”. A reiterat, de asemenea, că efortul în domeniul dezarmării nucleare trebuie să fie unul colectiv, derulat pas cu pas, în concordanță cu provocările de securitate și angajamentele asumate de statele participante la Tratat.

Demnitarul român a precizat că, pe durata Președinției Consiliului UE, România intenționează să joace un rol constructiv în domeniul nuclear, cu accent pe organizațiile de la Viena, inclusiv pe subiecte precum securitatea nucleară.

De asemenea, secretarul de stat George Ciamba a avut o întrevedere bilaterală cu Înaltul Reprezentant ONU pentru Dezarmare, Izumi Nakamitsu, prilej cu care a transmis un mesaj puternic de susținere a eforturilor de consolidare a regimului global de neproliferare și dezarmare.
 

Informații suplimentare

Comisia pentru Dezarmare și Securitate Internațională – Comisia I - este unul dintre cele șase organisme principale de specialitate ale Adunării Generale a ONU, în cadrul cărora sunt reprezentate toate statele membre ale organizației. În desfășurarea activității, Comisia I are ca obiectiv promovarea principiilor generale de cooperare între state pentru menținerea păcii și securității internaționale, precum și consolidarea stabilității globale prin reducerea armamentelor. Portofoliul Comisiei I include toate aspectele din sfera de aplicare a Cartei ONU referitoare la funcțiile și competențele oricărui organ al Organizației Națiunilor Unite în domeniile dezarmării și amenințărilor globale la adresa păcii.

În anul 2018, lucrările Comisiei I a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU se desfășoară în perioada ‪8 octombrie – 8 noiembrie. Lucrările vor fi prezidate de către reprezentantul permanent al României pe lângă ONU, ambasadorul Ion Jinga, care a fost ales în această calitate în luna iunie 2018 de către plenul Adunării Generale a ONU, pe durata celei de-a 73-a sesiuni a AG ONU (septembrie 2018 – septembrie 2019).

Izumi Nakamitsu a fost numită în funcția de Subsecretar general al ONU și Înalt reprezentant pentru dezarmare la 1 mai 2017. Anterior, Izumi Nakamitsu a îndeplinit funcția de administrator asistent al Unității pentru răspuns la crize în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, începând cu anul 2014.