Expo Dubai 2020

Participarea la expoziţii internaţionale şi mondiale în perioada 2005-2017

 

 

  • EXPO 2005 Aichi – Japonia, 25 martie-25 septembrie 2005: Expoziţia mondială s-a desfăşurat pe un areal de 173 ha. S-au înregistrat 125 de participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale), iar expoziţia a fost vizitată de peste 22 milioane de vizitatori.

Avand ca motto "Moștenire pentru viitor", Pavilionul României a oferit imaginea unei tari europene, un partener de dialog de incredere. Cei peste 2.000.000 de vizitatori au avut oportunitatea de a urmări peste 7.500 de evenimente culturale live, susținute de peste 500 de artiști români. Programul de promovare economică a inclus cercetări de piață pentru companiile românești, expoziții specializate de produse, precum și 3 forumuri economice generale. Participarea a fost intens prezentată în mass-media locală şi naţională.

Programul de contacte bilaterale a fost unul deosebit de susţinut, elementele definitorii find vizita președintelui României și cele două vizite ale unor membri ai casei regale nipone la Pavilionul României.

Bugetul total s-a ridicat la 299 miliarde lei, respectiv cca. 8 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea Romaniei a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului. Comisar general al secţiunii române: domnul Ferdinand Nagy.

 

  • EXPO 2008 Zaragoza – Spania, 14 iunie – 14 septembrie 2008: Expoziţia internaţională s-a desfăşurat pe un areal de 25 ha., având ca temă principală "Apa şi dezvoltarea durabilă". S-au înregistrat 105 participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale) iar expoziţia a fost vizitată de 5,6 milioane de vizitatori.

Pavilionul României s-a axat pe prezentarea Deltei Dunării, având ca metode de expunere proiecţii video pe perdea de vapori de apă. Pavilionul a fost deschis la cca. 1 lună de la începerea expoziţiei internaţionale.

Participarea României a fost coordonată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi nu a avut stabilit prin actul normativ de aprobare a participării un colectiv interministerial de lucru. Bugetul disponibil a fost de cca. 5 milioane euro. Comisar al secţiunii române a fost numit domnul Daniel Popescu, urmat de domnul Attila Demeter.

 

  • EXPO 2010 Shanghai – RP China, 1 mai - 1 octombrie 2010: Expoziţia mondială s-a desfăşurat pe un areal de 5,25 km2. S-au înregistrat 200 de participanţi oficiali (ţări şi organizaţii internaţionale) iar expoziţia a fost vizitată de peste 73 milioane de vizitatori.

Pavilionul României, structurat în jurul conceptului de „Oraş Verde”, cu forma sa specifică de măr, a invitat vizitatorii într-un spaţiu articulat metaforic, cu accente simbolice, ce a găzduit atât tradiția cât și modernitatea. Activitatea desfăşurată s-a concentrat pe prezentarea în faţa publicului chinez (5.473.000 de vizitatori) a unui susţinut program de evenimente culturale (peste 5.500 de spectacole live și 10 expoziții de artă plastică și fotografie, susținute de peste 300 de artiști români), organizarea de acţiuni de promovare economică (8 acțiuni – atragerea de investiții străine în România, promovarea proiectelor româneşti care necesită finanţare în domeniul infrastructurii şi energiei, produse tehnice generale, îmbrăcăminte şi textile, vinuri şi respectiv IT), precum şi de promovare a participării României la EXPO 2010 în mass-media locală.

A fost derulat un intens program de contacte bilaterale, atât cu partea chineză cât şi cu oficialităţi ale altor ţari participante la expoziţia mondială. Un element care a marcat participarea naţională la Expo 2010 l-a constituit lansarea brand-ului de turism al României la Shanghai, cu participarea miniştrilor români ai afacerilor externe și  dezvoltării regionale și turismului.

Bugetul total s-a ridicat la 24.121.000 lei, respectiv cca. 5,6 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea Romaniei a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Mediului. Comisar general al secţiunii române: domnul Ferdinand Nagy.

 

  • EXPO 2012 Yeosu – Coreea de Sud, 12 mai – 12 august 2012: Expoziţia internaţională s-a desfăşurat pe un areal de 25 ha. S-au înregistrat 113 participanţi internaţionali (ţări şi organizaţii internaţionale) iar expoziţia a fost vizitată de peste 8 milioane de vizitatori.

Proiectul Pavilionului s-a bazat pe o abordare dinamică, integrând modalităţi alternative şi complementare de comunicare cu publicul, mijloacele multimedia jucând un rol important. Arhitectura pavilionului  sugera un itinerar virtual pe parcursul Dunării, Deltei şi litoralului românesc, cu accent pe mijloacele inovative de informare a vizitatorilor (realitate augmentată, proiecţii video 3D, tehnologie touch-screen şi kinect) şi de atragere a acestora spre a-şi imbunătăţi şi structura cunoştinţele privind biodiversitatea şi multiculturalitatea zonelor prezentate.

Pavilionul a prezentat celor peste 800.000 de vizitatori atât programe culturale (peste 200 de spectacole, incluzând muzică clasică, dansuri populare, muzică folclorică) cât şi evenimente de promovare a produselor şi serviciilor româneşti (degustări de vinuri, băuturi spirtoase şi produse alimentare, dar şi servicii din domeniul industriei navale).

Bugetul total s-a ridicat la 8.893.000 lei, respectiv cca. 2 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea Romaniei a fost organizată de un colectiv care a inclus: Ministerul Culturii şi Patrimoniului National; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Comisar al secţiunii române: domnul Ferdinand Nagy.

 

  • EXPO 2015 Milano – Italia, 1 mai-31 octombrie 2015: Expoziția mondială s-a desfășurat în cadrul unui sit inovativ, care pe o suprafață de cca. 20 ha. a organizat în jurul a două bulevarde pricipale toți cei 148 de participanții oficiali care au avut ocazia de  se prezenta în fața a peste 20 de milioane de vizitatori.

Având tema ”În armonie cu natura/Living with nature”, pavilionul național a ilustrat priorităţi naţionale precum agricultura sustenabilă, biodiversitatea, competitivitatea, excelenţa şi cercetarea ştiinţifică, dar şi unicitatea culturală şi bogăţia tradiţiilor naţionale, pornind de la reinterpretarea arhitecturală a unei locuinţe româneşti tradiţionale, integrată în fluxul contemporan prin mijloace moderne de prezentare audio-video, soluţii tehnologice inovative şi promovarea unor modele alimentare sănătoase, bazate pe produse agricole bio.

Vizita Președintelui României la data de 14 mai 2015 a marcat și prima vizită în situl expozițional a unui președinte din UE, iar pentru Ziua României la Expo Milano 2015 delegația națională a fost condusă de președintele Camerei Deputaților.

Pavilionul României a fost vizitat de 2.823.000 de persoane și a găzduit mai mult de 500 de artiști români care au susținut 40 de evenimente culturale distincte, asigurând peste 2.800 de spectacole, peste 600 de companii participante în cadrul celor 18 evenimente de promovare economică și comercială, dar și prezentarea a 35 de invenții și inovații românești reprezentative.

Bugetul total s-a ridicat la 17.325.000 lei, respectiv cca. 3,85 milioane euro. Acţiunile privind realizarea expoziţiei au fost efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. Participarea Romaniei a fost organizată de o comisie de organizare compusă din reprezentanţi la nivel de secretar de stat desemnaţi prin ordin al următorilor miniştri de resort: ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice; ministrul culturii; ministrul tineretului şi sportului; ministrul economiei; ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale; ministrul delegat pentru buget; ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică și dezvoltare tehnologică; ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism; ministrul delegat pentru energie. Comisar general al secţiunii române: domnul Georgian Ghervasie.

 

  • Expo 2017 Astana – Kazahstan, 10 iunie – 10 septembrie 2017: Expoziția internațională, desfășurată în perioada10 iunie - 10 septembrie 2017 a avut ca temă principală „Energia viitorului”, cu participarea a 115 țări și 18 organizații internaționale și a unui număr de peste 3.860.000 de vizitatori.

Situl expozițional, organizat în jurul pavilionului kazah, a fost format din pavilioane expoziționale pre-construite, dedicate participanților oficiali, pavilioane tematice, spații de spectacol și centre de conferințe, urmând ca pe această infrastructură să se dezvolte un centru financiar internațional și o zonă de dezvoltare tehnologică și atragere de investiții în domeniul energiei, ecologiei și tehnologiei informațiilor.

România a participat cu un pavilion național, cadrul legal al participării fiind stabilit de OUG nr. 40/2016 și HG nr. 710/2016, iar bugetul alocat pentru participare a fost de 6.880.000 lei (cca. 1,5 milioane euro).

Pavilionul României a avut ca temă „Energia luminii” și a reprezentat o incursiune în domeniul cercetării și inovației românești, evidențiind contribuția României la dezvoltarea științifică și tehnologică europeană și internațională. Parcursul pavilionului a pornit de la proiectul dezvoltat în 1962 de profesorul Ion Agârbiceanu, care a proiectat și pus în funcțiune cel de-al patrulea laser din lume și s-a structurat în jurul prezentării Proiectului ELI-NP implementat la Măgurele de Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH), cea mai importantă investiție în cercetarea românească din ultima jumătate de secol.

Prin mijloace de prezentare video interactive, vizitatorii Pavilionului României,  au avut ocazia de a cunoaște și celelalte elemente reprezentative ale societății românești contemporane: cultură, civilizație și tradiții; educație și inovație; patrimoniu natural și dezvoltare turistică; promovare economică și comercială a ofertei de produse și servicii.

Comisar al  secțiunii române: Mihail Doru Dediu.