Internship

Programul „InternshipRO2019EU” – Bruxelles

În contextul procesului de pregătire a României pentru preluarea și exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, Ministerul Afacerilor Externe lansează Programul „InternshipRO2019EU” – componenta Bruxelles.

 

 

                                                Afişat astăzi, 8 ianuarie 2019

 

  Soluționarea contestațiilor formulate la rezultatele interviului

   Afişat astăzi, 7 ianuarie 2019


  Rezultatele interviului

Listele finale ale candidaților admiși și respinși la proba interviului se stabilesc și se afișează după finalizarea procedurii contestațiilor depuse în urma interviului, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulament.
Candidaţii pot depune contestaţii la rezultatele probei interviului la adresa internship2019@rpro.eu, până luni, 24 decembrie 2018, ora 23:59:59 (ora României).

  Afişat astăzi, 23 decembrie 2018


 

  Rezultatele verificării obiecțiunilor depuse în etapa de selecție a dosarelor

   Afişat astăzi, 19 decembrie 2018  Informații referitoare la interviu 

​ Interviul va avea loc la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE din Avenue de Cortenbergh 107, B-1000, Bruxelles, joi, 20 decembrie 2018, de la ora 09:00
 

 • Programare interviu ​ Lista
   

Accesul candidaţilor în sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE din Avenue de Cortenbergh 107, B-1000, Bruxelles se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport).

​ În timpul participării la interviu, este interzisă folosirea de către candidați a oricăror surse de comunicare/informare/consultare (inclusiv a telefoanelor mobile). Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu eliminarea candidatului din concurs.

​ Candidații care vor fi declarați admiși ca urmare a soluționării contestațiilor la etapa selecției dosarelor vor susține interviul în data de 20 decembrie 2018, după ultimul candidat programat.

   Afişat astăzi, 16 decembrie 2018  Rezultatele etapei de depunere și selecția a dosarelor:

Persoanele care au depus dosare pentru Programul de Internship RO2019EU – componenta Bruxelles pot face obiecții cu privire la eventualele erori materiale din liste cu privire la propria persoană, prin transmiterea electronică a acestora la adresa internship2019@rpro.eu, până luni, 17 decembrie 2018, ora 23:59:59 (ora României).

  Afişat astăzi, 16 decembrie 2018


Pe parcursul derulării programului, 20 de persoane vor avea oportunitatea să se implice în activitățile desfășurate de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE de la Bruxelles (RPRO) în contextul exercitării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene, printre care:

 

 • Participarea la reuniuni, sprijinirea gestionării unor dosare de interes, monitorizarea principalelor evoluții la nivel european, pregătirea contactelor diplomatice ale oficialilor români;
 • Planificarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor formale sau informale prilejuite de deținerea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;
 • Participarea la evenimente, conferințe, seminarii cu caracter public;
 • Sprijinirea activității de comunicare și în relația cu mass-media pe dimensiunile de monitorizare și analiză de presă, organizarea componentei de comunicare a evenimentelor organizate de RPRO;
 • Acordarea de sprijin tehnic/logistic pentru exercitarea atribuțiilor specifice în contextul derulării reuniunilor de Consiliu.

 

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la Bruxelles, și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 1670 de euro brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de 6 luni de la data semnării contractului de internship. Programul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezenţă în fiecare săptămână, program flexibil, fără a depăși durata maximă prevăzută de legislația în vigoare. Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă.

Selecția candidaților se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și va cuprinde următoarele etape:

 1. etapa depunerii și selecției dosarelor;
 2. etapa interviului.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Pentru Programul „InternshipRO2019EU” – Bruxelles candidații trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

 1. să fie absolvenți de studii universitare de licență, preferabil într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale;
 2. cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, engleză sau franceză, la nivel avansat.

Cunoașterea funcționării Uniunii printr-o experiență anterioară (bursă, stagiu sau internship) într-una dintre instituțiile europene constituie un atu.

 

Perioada de înscriere: 7.12.2018 – 11.12.2018

Condiții tehnice și instrucțiuni de înscriere:

 • dosarele de candidatură vor fi transmise la adresa de email internship2019@rpro.eu, într-un singur mesaj, cu dimensiunea de maximum 4 MB;
 • documentele din dosarul de candidatură, prevăzute la art. 19 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe,  vor fi scanate în format pdf., în documente separate;
 • înainte de transmiterea electronică a dosarului de candidatură, vă rugăm să vă asigurați că:
 1. ați citit cu atenție prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
 2. aveți toate documentele necesare înscrierii;
 3. ați citit cu atenție, ați completat corect și ați semnat cererea-tip de înscriere, precum și declarația pe proprie răspundere;
 4. documentele au fost scanate individual, după original, în format pdf.; în cazul documentelor cu pagini multiple, toate paginile se vor scana într-un singur document pdf. (de exemplu CV-ul).

Este de reținut faptul că existența tuturor documentelor în forma cerută este unul dintre criteriile de selecție ale primei etape. De aceea, responsabilitatea întocmirii și transmiterii complete a dosarului revine exclusiv candidatului.

Informații suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la telefon 003227000640, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00, ora României.

Afișat astăzi, 4 decembrie 2018

 


MAE, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, se supune obligației respectării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si se obligă ca datele furnizate de dumneavoastră să fie utilizate strict în scopul participării la această procedură de selecție.

MAE va prelucra datele transmise în conformitate cu atribuțiile legale, în condiții care să garanteze securitatea tehnică a acestora și se asigură să protejeze integritatea și confidențialitatea acestora. Persoanele care doresc ca datele lor personale să fie șterse din baza de date a MAE  o pot face printr-o cerere transmisă către dpo@mae.ro