Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore la cea de-a 36-a sesiune a Adunării parlamentareparitare ACP – UE, Cotonou, Benin - sesiunea dedicată Consiliului UE

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
04.12.2018

Lucrările Adunării parlamentare paritare ACP-UE au continuat cu sesiunea dedicată Consiliului UE, la data de 4 decembrie 2018.

Astfel, secretarul de stat, Maria Magdalena Grigore a arătat în discursul său, interesul statelor UE pentru amplificarea cooperării cu statele din Africa, Caraibi şi Pacific, susținerea astfel a colaborării în domeniile securității, schimbărilor climatice, migrației şi mai ales a dezvoltării şi a integrării tineretului în societate.

În numele Consiliului UE și al Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini, secretarul de stat român a prezentat temele prioritare ale cooperării ACP-UE, incluzând contextul global actual. În cadrul intervenției, a pus accent pe importanța deosebită, pentru parteneriatul ACP-UE, a dimensiunii parlamentare, reprezentată de Adunarea Parlamentară. În plus, s-a referit la unul dintre rezultatele concrete ale cooperării dintre țările ACP și UE, și anume adoptarea, în anul 2015, a Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Secretarul de stat a mai menționat faptul că tineretul este un subiect central al parteneriatului ACP-UE, subliniind că atingerea obiectivelor sale poate fi realizată nu doar prin munca pentru tineri, ci și prin lucrul cu tinerii. Totodată, demnitarul român a arătat că relația dintre statele ACP și UE permite cooperarea atât în cazul migrației, cât și în dosarul reprezentat de pace și securitate, acestea fiind teme comune de interes pentru ambele părți, motiv pentru care a argumentat că modernizarea cadrului parteneriatului, după 2020, este o oportunitate pentru dezvoltarea priorităților comune și pentru întărirea relațiilor politice dintre regiunile implicate.

În cadrul sesiunii dedicată întrebărilor adresate de către parlamentarii din statele ACP și UE, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a răspuns interpelărilor reprezentanților din Republica Sudan, Republica Ciad, Republica Zambia, Republica Gambia, Regatul Belgiei și din Marea Britanie care au vizat viitorul ajutorului pentru dezvoltare, accesul la electricitate a statelor din Africa, sprijinul UE pentru combaterea criminalității online în zone de conflict, precum și implicarea UE în situația de securitate din regiunea Sahel.

În cadrul celei de-a 36-a sesiuni, a avut loc și o dezbatere cheie, centrată pe viitorul parteneriatul ACP-UE după expirarea, în anul 2020, a Acordului de la Cotonou, precum și pe impactul schimbărilor climatice, mai ales asupra statelor insulare aflate în curs de dezvoltare.

De asemenea, în cadrul alocuțiunii sale, secretarul de stat român a subliniat interesul României de a avansa dialogul privind viitorul Acord post Cotonou în perioada deținerii Presedinției Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019.

În context, a arătat interesul deosebit al țării noastre pentru cooperarea ACP-UE care se reflectă şi în organizarea celei de-a 37-a Adunări parlamentare paritare ACP-UE în anul 2019 la Sinaia, în perioada 18-23 martie.

Adunarea paritară parlamentară urmează să adopte rapoartele pregătite de către cele trei comisii permanente ale sale, după cum urmează: lupta împotriva criminalității informatice și a traficului de droguri (Comisia pentru Afaceri Politice), combaterea efectelor destabilizatoare ale traficului de specii sălbatice în țările ACP (Comisia pentru Afaceri Sociale și Mediu), și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), aflată la baza transformării economice a țărilor ACP (Comisia pentru Dezvoltare Economică, Finanțe și Comerț).


​Informații suplimentare

Adunarea parlamentară paritară este una dintre cele trei instituții paritare ale Acordului de parteneriat de la Cotonou, semnat între grupul de state din Africa, Caraibi și Pacific (ACP) și UE și statele membre.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice