Centrul de presă

Consultări bilaterale româno – kazahe la nivel de secretar de stat

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
17.12.2018

Secretarul de stat Dan Neculăescu a avut o întrevedere, la 17 decembrie 2018, cu ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Kazahstan, Roman Vassilenko, aflat în România pentru derularea unei noi runde de consultări bilaterale, în acord cu Planul de consultări bilaterale între ministerele afacerilor externe din cele două state, pentru perioada 2017-2018.

Cei doi interlocutori au realizat o evaluare a stadiului actual al relației bilaterale, a cărei evoluție a fost apreciată ca pozitivă, evidențiind aportul ridicat al dialogului politic și al cooperării economice în consolidarea dinamicii ascendente înregistrată în ultimii ani.

Secretarul de stat Dan Neculăescu a subliniat poziția Republicii Kazahstan de partener economic principal al României în regiunea Asiei Centrale, exprimând satisfacție pentru creșterea schimburilor comerciale bilaterale. În context, cei doi oficiali au salutat activitatea Comisiei mixte interguvernamentale româno-kazahe de cooperare economică și tehnico-științifică, care a ajuns în 2018 la cea de a XIV-a sesiune.

Totodată, au fost trecute în revistă oportunitățile de aprofundare a interacțiunii bilaterale și la nivel UE, inclusiv din perspectiva exercitării de către România a Președinției Consiliului UE, începând cu 1 ianuarie 2019. De asemenea, agenda consultărilor a cuprins și o evaluare a colaborării celor două țări în cadrul ONU pe teme de interes comun, cum ar fi dezvoltarea durabilă sau gestionarea resurselor de apă în regiunea Asiei Centrale. Nu în ultimul rând, cei doi interlocutori au realizat un schimb aprofundat de evaluări privind dezvoltările regionale.

La sfârșitul rundei de consultări, Dan Neculăescu și Roman Vassilenko au semnat Planul de acțiune între MAE român și MAE kazah pentru anii 2019-2020, o reconfirmare a interesului celor două părți de consolidare a relației bilaterale.  

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice