Centrul de presă

Consultările secretarului de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, în Republica Arabă Egipt

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
08.02.2019

În perioada 6-7 februarie 2019, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, a participat, la Cairo, la o rundă de consultări politico-diplomatice pe linia Ministerelor Afacerilor Externe.

Convorbirile cu omologul egiptean, Amr Ramadan, ministrul adjunct pentru afaceri europene, au evidențiat dorința comună de aprofundare a cooperării între cele două state, atât în planul dialogului politic, cât și în domeniul economic si comercial.

În ceea ce privește agenda bilaterală politico-diplomatică, secretarul de stat a exprimat interesul părții române pentru organizarea vizitei președintelui Republicii Arabe Egipt, E.S. Abdel Fattah El-Sisi, în România.

În plan economic, oficialul român a subliniat faptul că Egiptul este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din Orientul Mijlociu și Africa, făcând referire la tendința ascendentă a schimburilor comerciale înregistrate în ultimii ani. Demnitarul a arătat că Guvernul României urmăreşte cu prioritate intensificarea cooperării bilaterale în domenii de interes comun, cu accent pe sectoarele energie, comunicații, agricultură, investiții, transporturi, apărare, educație și justiție.

În cadrul consultărilor au fost dezbătute şi evoluțiile înregistrate într-o serie de dosare regionale, precum situația din Yemen, Siria, Procesul de Pace din Orientul Mijlociu și Libia. În acest context, oficialul român a reafirmat interesul pe care România îl acordă, pe durata deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectelor avansate de statele din Africa de Nord în vederea dezvoltării relațiilor cu Uniunea Europeană și asigurării unui climat stabil din punct de vedere politic, economic și social în apropierea frontierelor sudice ale Uniunii Europene. Totodată, a propus ca cele două state să identifice proiecte de interes comun destinate spațiului african, în contextul mandatului României la nivelul Consiliului UE şi al preluării de către Egipt a Preşedinției Uniunii Africane, în luna februarie 2019.

Cu ocazia vizitei în Republica Arabă Egipt, oficialul român a avut întrevederi separate cu ministrul petrolului și resurselor minerale, Tarek El-Molla, ministrul electricității și energiei regenerabile, Mohamed Shaker El-Markabi, precum și cu ministrul adjunct al agriculturii, Mona Mehrez. În cadrul discuțiilor, părțile au realizat o trecere în revistă a stadiului proiectelor de cooperare aflate în derulare, abordând, totodată, modalități de dezvoltare a colaborării în domenii de interes comun, ce vor fi detaliate cu prilejul celei de-a treia sesiuni a Comitetului mixt de cooperare economică, tehnică și științifică care se va desfășura la Cairo, în perioada următoare. 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice