Prima Pagina

Monitorizarea implementării Programului Naţional de Reformă

 

Monitorizarea implementării Programului Național de Reformă (PNR) permite focalizarea și armonizarea eforturilor naționale pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de România, în contextul Strategiei Europa 2020 și, implicit, în derularea Semestrului european la nivel național, cu referire la punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară (RST). În același timp, procesul de monitorizare facilitează semnalarea timpurie a unor eventuale întârzieri sau derapaje în aplicarea măsurilor programate și inițierea de măsuri corective.

Monitorizarea implementării PNR are două componente: (i) internă, asigurată de fiecare instituție responsabilă pentru realizarea măsurilor din domeniul de competență și (ii) o componentă la nivelul guvernului, asigurată de MAE.

Mecanismul de monitorizare se articulează în jurul Planului de acțiune pentru implementarea PNR și RST. Principial, planul de acțiune este menit să conducă, pas cu pas, la atingerea obiectivelor de reformă stabilite în PNR, într-o manieră controlabilă și sincronizată, în așa fel încât să se asigure utilizarea eficientă a resurselor de implementare.

Planul de acțiuni pentru implementarea Programului National de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018 continuă angajamentele anterioare, dar stabilește și măsuri noi, în acord cu Programul de guvernare și cu PNR 2018. Planul cuprinde peste 240 de acțiuni (detaliate pe etape, termene, indicatori de realizare, bugete alocate și instituții responsabile), din care aproximativ un sfert răspund RST 2018 și este structurat pe două paliere: politici de răspuns la provocările economice și obiective naționale Europa 2020. Planul de acțiuni a fost avizat la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilități în domeniile de reformă abordate și aprobat, prin memorandum, în cadrul ședinței de guvern din 23 august 2018.

Evoluțiile înregistrate în implementarea planului de acțiune sunt evaluate periodic și reflectate în rapoarte de progres, elaborate la nivelul MAE, cu sprijinul instituțiilor din administrația publică centrală. Rapoartele de monitorizare oferă o imagine asupra a obligațiilor și progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și implementarea recomandărilor specifice de țară.

În general, rapoartele de monitorizare sunt structurate pe trei secțiuni, după cum urmează:

  • Evoluții macroeconomice recente;
  • Reforme prioritare pentru România: reflectă evoluțiile înregistrate în implementarea unor măsuri prioritare pe termen scurt și mediu care vizează politica fiscal-bugetară, administrația publică și îmbunătățirea mediului de afaceri, cu accent pe măsurile de răspuns la recomandările specifice de țară;
  • Obiective naționale Europa 2020: descrie progresele obținute în implementarea măsurilor care vizează atingerea obiectivelor naționale Europa 2020 în domeniile ocuparea forței de muncă, cercetare-dezvoltare-inovare, mediu și schimbări climatice, surse regenerabile de energie, eficiență energetică, educație, incluziune socială și combaterea sărăciei.

DSE, actualizat martie 2019