Prima Pagina

Grupuri de lucru

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru afaceri europene, gestionează procesul de elaborare, actualizare și monitorizare a Programului Național de Reformă (PNR), în calitatea sa de coordonator național al implementării Strategiei Europa 2020. În realizarea acestui proces sunt implicate o serie de structuri de lucru inter-instituționale pe diferite niveluri, după cum urmează:

  • Comitetul de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAE) este organizat astfel încât să fie asigurată reprezentarea instituțiilor din aparatul central la nivel de secretar de stat și de director general sau director și are ca scop principal consolidarea profilului României în cadrul UE. Din perspectiva Semestrului european, rolul CCAE este de a analiza și valida documentele corespunzătoare derulării acestui proces (PNR, plan de acțiuni, rapoarte periodice de progres) care sunt înaintate, spre aprobare/ informare, Guvernului României.
  • Grupul de lucru pentru Semestrul European (GLSE) este compus din reprezentanți la nivel de director sau expert ai principalelor instituții din administrația publică centrală, cu responsabilități în ceea ce privește problematica Semestrului european și procesele sub-sumate acestuia, printre care punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 sau a recomandărilor specifice de țară (RST). Astfel, GLSE participă la procesul de elaborarea PNR și a planurilor anuale de acțiune aferente, instrumente care servesc la monitorizarea implementării măsurilor de reformă asumate. De asemenea, GLSE participă la pregătirea și validarea rapoartelor de progres privind implementarea PNR și a RST, rapoarte care constituie baza de discuție pentru reuniunile bilaterale dintre Comisia Europeană și România și este implicat în procesul de consultare/ pre-adoptare a documentelor reper ale Semestrului (Raportul de țară, RST). Așadar, GLSE sprijină activitatea CCAE, fundamentând și elaborând documentele care urmează a fi dezbătute, validate și asumate de către membrii CCAE pe problematica Semestrului european/ Strategiei Europa 2020.

 

DSE, actualizat mai 2019